Generál Milan Rastislav Štefánik. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2020

Generál Milan Rastislav Štefánik. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2020
Námet a autor textu: Miloslav Čaplovič; editor: Miloslav Čaplovič. Bratislava : VHÚ, 13 s.