Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948

Aktualizované:
Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948
Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948
CHORVÁT, Peter. Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 317 s. : fotogr., dok. a obr. príl., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-58-0.
Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948 (pdf, 53.83 MB)
Autor približuje v slovenskej historiografii doteraz takmer nespracovanú problematiku vzťahu armády, vojny, vojnového konfliktu a nositeľa umeleckého prejavu – spisovateľa, publicistu, výtvarníka. Individuálne umelecké osudy, ich miesto a význam v predmetnej interakcii dokumentuje prostredníctvom spomienok, literárnych textov a výtvarných diel v priebehu jedného storočia, ohraničeného rokmi národného revolučného zápasu rokov 1848/1849 a prevzatím komunistickej moci v Československu v roku 1948. Výber osobností determinovala dostupnosť archívnych a iných materiálov, význam podielu jednotlivca v slovenských vojenských dejinách, ako i limity chronologickej a tematickej proporcionality. Personálie zaujímavo dotvárajú vojenské dejiny Slovenska v konkrétnom čase a priestore a poukazujú na význam a zástoj jednotlivca – umelca, a na možnosti jeho využitia aj vo vojnovej propagande. Publikácia, vychádzajúca z dlhodobého archívneho výskumu, obsahujúca rozsiahlu dokumentárnu prílohu a kvalitnú obrazovú prílohu, je určená ako odbornému, tak aj laickému čitateľovi.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky