Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792

Aktualizované:
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792
SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 243 s., obr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-56-6.
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792 (pdf, 17.84 MB)
Prezentovaný zväzok, podobne ako predchádzajúce zväzky pramennej edície VHÚ, predstavuje zaujímavý výber súvekých dokumentov, týkajúcich sa nielen vojenských aspektov slovenských, resp. uhorských dejín, ale aj súvisiacich aspektov vojensko-politických, geopolitických, štátnopolitických, spoločensko-ekonomických a pod. Súbor 55 primárnych dokumentov (v preklade do slovenského jazyka alebo v súdobej slovenčine) obsahuje rôzne listy a korešpondenciu, vojenské normatívy, reglementy, prísahy, zákonné články, inštrukcie, súpisy a výkazy. Okrem oficiálneho vojenského diania pramene približujú aj vojenskú každodennosť, ducha doby, zvyky a mravy, dobový spôsob vyjadrovania i vzdelanostnú a kultúrnu úroveň jednotlivých skupín a vrstiev spoločnosti v danom období a prostredí. Konkrétnym dokumentom predchádza rozsiahly prehľad historického vývoja takmer celého 18. storočia. Každý dokument je vybavený prehľadným perexom, poznámkovým aparátom a údajmi o uložení, edíciách, prípadne predmetnej literatúre. Prácu s prameňmi má uľahčovať chronologický prehľad najdôležitejších udalostí, prehľad panovníkov, uhorských hodnostárov, ako i prehľad hodnostného označenia v habsburskej armáde obdobia dynastických vojen. 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky