Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945

Aktualizované:
Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945
Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945
BAKA, Igor. Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 537 s. : fotogr., pram. a lit., reg. ISBN 978-80-89523-60-3. Zámok2

 
Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945 (pdf, 336.9 MB)
Na základe rozsiahleho archívneho výskumu a množstva odbornej domácej a zahraničnej produkcie historik dokumentuje a analyzuje dôležité aspekty účasti slovenskej armády na východnom ťažení proti ZSSR vo svetle nemecko-slovenských vojenských vzťahov. Zaoberá sa postojmi nemeckých vojenských orgánov pôsobiacich na Slovensku k účasti Slovákov vo vojne a na druhej strane zasa domácimi predstavami o charaktere, cieľoch vojny a účasti v nej, ako aj priebežne sa meniacimi postojmi. Činnosť slovenských vojenských jednotiek na východnom fronte primárne sleduje vo vzťahu k vyhladzovaciemu aspektu vojny, analyzuje mieru ich participácie na konkrétnych vojnových zločinoch. Slovenskú armádu skúma ako súčasť nacistického okupačného aparátu, dokumentuje mnohorozmerné pôsobenie ľudáckej propagandy a v záverečnej časti práce úsilie slovenského mocenského režimu v pokračovaní spojenectva s Nemeckom aj v podmienkach okupácie Slovenska po vypuknutí SNP, popisuje posledné mobilizačné opatrenia a správanie sa slovenskej spoločnosti v čase blížiacej sa neodvratnej porážky nacizmu. Nadväzujúc na doteraz prezentovaný stupeň poznania v slovenskej historiografii a zohľadňujúc najnovšie výsledky zahraničnej historickej vedy, vojenský historik výrazne posúva poznanie predmetnej problematiky.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky