Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Piktog


2013
Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom

Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom

SEGEŠ, Vladimír (vedúci aut. kolektívu) – DANGL, Vojtech – ČAPLOVIČ, Miloslav – BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – BYSTRICKÝ, Jozef – ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom. Bratislava: Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013, 407 s., fotogr., mp., reg., lit., ISBN 978-80-89523-18-4
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945

Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945

CSÉFALVAY, František a kol.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, 283 s., fotogr., ISBN 978-80-89523-20-7[autori: Baka, Igor; Balcová, Milena; Bystrický, Jozef; Čaplovič, Miloslav; Chorvát, Peter; Krajčírovič, Peter; Kralčák, Peter; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško, Marek; Minařík, Pavel; Ondruš, Milan; Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Šeďová, Božena; Šimunič, Pavol; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter; Tulkisová, Jana; Zaťková, Jana] 
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-27-6

Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939

Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939

PURDEK, Imrich: Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, 158 s., fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-23-8

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-24-5

Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918.

Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918.

ZAŤKOVÁ, Jana: Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav v spolupráci s o. z. Pro Militaria Historica, 2013, 175 s., tabl., mp., fotogr. ISBN 978-80-89523-21-4

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-22-1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, 352 s., pram. a lit., obr., reg., ISBN 978-80-89523-25-2

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-26-9

2012
Vojvodcovia

Vojvodcovia

DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojvodcovia. 111 osobností dejín Slovenska. Praha : Ottowo nakladatelství, s.r.o. v spolupráci s VHÚ Bratislava, 2012, 472 s., fotogr., pram. a lit., reg., ISBN978-80-7360-986-3
Studená vojna. Slovensko 1955 – 1962

Studená vojna. Slovensko 1955 – 1962

ŠTEFANSKÝ, Michal: Studená vojna. Slovensko 1955 – 1962. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2012, 179 s., fotogr., reg., res., pram. a lit., ISBN 80-89523-16-0 

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-17-7

Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992

Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992

MASKALÍK, Alex: Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992. Košice : HWSK, s.r.o. v spolupráci s VHÚ, 2012, 1030 s., fotogr., príl., lit.,
ISBN 978-80-970941-0-2
 Pramene obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca.

Pramene obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca.

BYSTRICKÝ, Jozef, ed.: Pramene obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, 31 s. fotogr. ISBN 978-80-89514-19-9.
Dejiny Uhorska a Slováci

Dejiny Uhorska a Slováci

MRVA, Ivan – SEGEŠ, Vladimír: Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava: Perfekt, 2012, s. 7-139, ISBN 978-80-8046-586-5
Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2012

Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2012

ŠTAIGL, Jan a kol.: Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2012. 2. aktualizované a spresnené vyd. Bratislava : Magnet Press Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2012, 231 s., fotogr., ISBN 978-80-89169-25-2
[autori: Baka, Igor; Bystrický, Jozef; Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Chytka, Stanislav; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško, Marek; Minařík, Pavel; Nižňanský, Jaroslav; Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter]
Deň po dni SNP

Deň po dni SNP

CSÉFALVAY, František – MIČEV, Stanislav: Deň po dni SNP. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012, 107 s., fotogr., ISBN 978-80-89514-18-2
2011
Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2. 1000 - 1387. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2011, 288 s., pram. a lit., fotogr., mp. príl., ISBN 978-80-89523-13-9 

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-14-6 

Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo

Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo

BYSTRICKÝ, Jozef a kol.: Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo. Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2011, 389 s, mp., obr. príl., reg., lit., ISBN 978-80-89523-07-8 

Logo_PDFfull text
, e-ISBN 978-80-89523-10-8
Ferdinand Čatloš – vojak a politik

Ferdinand Čatloš – vojak a politik

BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter a kol.: Ferdinand Čatloš – vojak a politik (1895 – 1972). Bratislava : Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2011, 309 s, pram. a lit., reg., fotogr., ISBN 978-80-970768-0-1 
Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku

Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku

CHORVÁT, Peter: Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku. Zohor : Virvar, 2011, 151 s., fotogr., pram. a lit., tabl., reg., ISBN 978-80-970513-3-4
2010
Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku

Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku

BAKA, Igor: Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku. Tłumaczenie: Bakalarz, Joanna.
Warszawa: Połski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, 272 s., obr. príl.,
ISBN 978-83-89607-95-9
Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1. Od najstarších čias do konca 10. storočia.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 299s. mp. príl., ISBN 978-80-970434-8-3

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-11-5
 
 
Slovensko v dejinách 20. storočia

Slovensko v dejinách 20. storočia

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária a kol.: Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. K 70. narodeninám PhDr. Mariána Hronského, DrSc. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 393 s., ISBN 978-80-970434-1-4.

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-08-5
Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940

Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940

BAKA, Igor: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 322 s, ISBN 978-80-969375-9-2

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-12-2


Vojenské misie – Slovenskí vojaci v službách mieru, stability vo svete a v boji proti terorizmu

Vojenské misie – Slovenskí vojaci v službách mieru, stability vo svete a v boji proti terorizmu

MINÁR, Miroslav – PURDEK, Imrich – VANGA, Milan – VITKO, Pavol: Vojenské misie – Slovenskí vojaci v službách mieru, stability vo svete a v boji proti terorizmu : Military operations – Slovak soldiers in the service of global peace, stability and in the fight against terrorism.
Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2010, 191 s., ISBN 978-80-89169-20-7
Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie.

Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie.

ČAPLOVIČ, Miloslav – FERENČUHOVÁ, Bohumila – STANOVÁ, Mária, eds.: Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. Bratislava : Vojenský historický ústav v spolupráci s HÚ SAV a SNA, 2010, 288 s., ISBN 978-80-970434-0-7

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-09-2
Remeslá a cechy v starom Prešporku

Remeslá a cechy v starom Prešporku

SEGEŠ, Vladimír: Remeslá a cechy v starom Prešporku. Bratislava : Marenčin PT, 2010, 304 s., ISBN 978-80-8114-049-5
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »