11. čs. poľný prápor Východný

11. čs. poľný prápor Východný
03.02.2021
Jednou z ciest, ktorou sa vojaci mohli dostať do čs. dobrovoľníckych jednotiek zahraničného odboja, bola trasa cez Maďarsko a Balkán na Stredný východ. Tu sa dobrovoľníci sústreďovali v Sýrii a Libanone.
 
Po porážke Francúzska koncom júna 1940 odišlo 206 dobrovoľníkov do Sýrie a Palestíny, ktorá bola britským mandátnym územím.

Z Palestíny do Sýrie

Tu sa v tábore As-Sumayriyya (v Palestíne) začal formovať 4. československý peší pluk, ktorý sa začiatkom júla presunul do tábora Gedera, kde v novembri 1940 vznikla československá vojenská skupina, ktorej súčasťou bolo čs. výcvikové stredisko a 11. československý peší prápor Východný s veliteľom pplk. Karlom Klapálkom.
 
Najprv plnil úlohy výcviku, koncom februára 1941 bol premiestnený do Sidi Bishr v Egypte, neskôr do Agami, kde mal za úlohu strážiť zajatých talianskych zajatcov a prístav v Alexandrii, potom sa podieľal aj na strážení poľných letísk pri Marsa Matruh. Koncom júna 1941 bol odoslaný do Sýrie, kde sa zúčastnil na bojoch anglických vojsk proti francúzskej Cudzineckej légii, ktorá zostala lojálna vichystickej vláde, jeho príslušníci vykonávali aj strážnu službu v sýrsko-tureckom pohraničí.

Obrana Tobruku

V októbri 1941 sa prápor presunul k Tobruku (v dnešnej Lýbii), kde bol podriadený poľskej brigáde karpatských strelcov, s ktorou sa podieľal na obrane západného sektora prístavu. Neskôr sa presunul pod velenie anglickej pešej divízie, od roku 1942 bol začlenený do zostavy indickej pešej divízie.
 
V apríli 1942 bol prápor presunutý do Palestíny, kde bol reorganizovaný na 200. ľahký protilietadlový pluk, ktorý sa neskôr podieľal na protilietadlovej ochrane prístavu v Haife, letiska v Bejrúte a Alexandrii. Od roku 1943 sa podieľal aj na protilietadlovej ochrane prístavu v Tobruku a neďalekých letísk. V júli 1943 bola jeho úloha ukončená a jednotka sa presunula do Veľkej Británie, kde bol pluk 26. augusta rozpustený a jeho vojaci boli začlenení do Československej samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej Británii.

Súčasť obrnenej brigády

Bojovú zástavu jednotke venoval Československý Červený kríž v Palestíne pravdepodobne v roku 1942. Po reorganizácii a začlenení práporu do Československej samostatnej obrnenej brigády prevzal na základe nariadenia Ministerstva národnej obrany 1. septembra 1943 bojovú zástavu 3. tankový prápor Československej samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej Británii. Po návrate do Československa zástavu odovzdali do VHÚ Praha. Replika, ktorá bola vyrobená na múzejné účely firmou Velebný & Fam, s. r. o., v Ústí nad Orlicí, sa nachádza v zbierkach VHM Piešťany od roku 2009. Príležitostne je možné zástavu vidieť pri slávnostných udalostiach organizovaných MO SR alebo v rámci výstav, na ktorých sa autorsky podieľa VHÚ Bratislava.
 
Zástava, aj keď formálne zodpovedala usmerneniu Ministerstva národnej obrany v Londýne o bojových zástavách, je celá biela. Na lícnej strane je umiestnený lev zo štátneho znaku, pod ním nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. Po obvode na oboch stranách je umiestnený lem vo farbách trikolóry. Na rubovej strane v strede poľa je umiestnený zhora otvorený veniec zo zlatých ratolestí, uprostred ktorého je strieborné číslo 11. Nad ním je nápis ZA SVOBODU VLASTI / A LIDSKÁ PRÁVA / VPŘED!, pod ním nápis ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ / V PALESTINĚ. Hrot je v tvare leva.
 
Text: Mgr. Viera JURKOVÁ (VHÚ – VHM Piešťany)
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 4/2020