Prístroj fotografický KYJIV- 4

1
13.04.2022
Fotografický prístroj Kyjiv-4 patrí medzi kompaktné kinofilmové fotoaparáty so zabudovaným diaľkomerom. Fotoaparát sa vyrábal v štátnom zbrojárskom podniku Arsenal Kyjiv (Казенне підприємство спеціального приладобудування - Арсенал Киев) v hlavnom meste vtedajšej Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky. Podnik vznikol už v roku 1764 ako zbrojárska dielňa. Zameranie výroby sa počas existencie závodu niekoľkokrát zmenilo. Za posledné desaťročia medzi výrobný sortiment patrili hlavne letecké a vesmírne prístroje - avionika, raketová technika, letecká výzbroj, systémy PVO, navigačné systémy a zariadenia pre bojové vozidlá, plavidlá, v neposlednom rade optický materiál. Okrem vojenských výrobkov sa tu vyrábali napríklad plynomery, analytické nástroje, šošovky, objektívy a fotoaparáty. V prípade fotoaparátov vzniklo niekoľko desiatok modelov - zrkadlovky na 35-mm kinofilm, ale aj formátu 6 x 6; kompakty s diaľkomerom, vymeniteľným či zabudovaným objektívom a miniatúrne „špiónske“ fotoaparáty na 16-mm film.
Fotoaparáty radu Kyjiv s diaľkomerom sú odvodené od nemeckého predvojnového fotoaparátu Contax II, ktorý sa objavil v roku 1936. Po druhej svetovej vojne  vybavenie továrne ZEISS zabavili Sovieti a bolo presunuté na Ukrajinu - v prospech podniku Arsenal Kyjiv. Sovietske kópie niektorých západných fotoaparátov vzhľadom na technologické a materiálne možnosti výroby boli mierne zjednodušené. Prvým „diaľkomerom“ bol model Kyjiv-2, ktorý sa objavil v roku 1947. V roku 1948 sa objavil Kyjiv-3 ako kópia predvojnového nemeckého fotoaparátu Contax III s vrchným selénovým expozimetrom. V roku 1956 nasledoval Kyjiv-4A (bez expozimetra) a o rok neskôr model Kyjiv-4 (s nezávislým expozimetrom). Výroba modelového radu 4 bola ukončená v roku 1987 vo verzií Kyjiv-4M a AM.
Fotografický prístroj Kyjiv-4 s výrobným číslom 7523279 bol získaný do zbierkového fondu VHÚ - Vojenského historického múzea Piešťany v roku 2006 formou daru. Fotoaparáty Kyjiv-4 využívali príslušníci útvarov Československej ľudovej armády na dokumentačné účely v 60. - 70. rokoch 20. storočia. Nástupom modernejších a jednoduchších fotoaparátov Praktica sa fotoaparáty Kyjiv-4 čoraz menej využívali. Rovnako to platilo aj pre civilný sektor.
Fotoaparát bol vyrobený v roku 1975, o čom svedčí začiatok výrobného čísla. Robustné a ťažké telo prístroja je vybavené zabudovaným stereoskopickým diaľkomerom a montážou na vymeniteľné objektívy s bajonetom typu Contax (z roku 1932). Kyjiv-4 sa dodával s vymeniteľným objektívom typu Jupiter-8M, prípadne Helios-103 s ohniskovou vzdialenosťou 53 mm. Štandardný objektív Jupiter-8M 2/50 je vybavený mechanickou clonou f /2 - f /22. Dovoľuje ostriť od 0,9m - ∞. Výroba objektívov trpela jediným nedostatkom, a to výstupnou kontrolou kvality. Napriek tomu boli parametre a použiteľnosť na vysokej úrovni. 
Na vrchnej časti tela fotoaparátu je nezávislý selénový expozimeter - zariadenie na meranie svetelných podmienok. Skúsenému fotografovi dokázal pomôcť pri odhadnutí správneho nastavenia clony a rýchlosti uzávierky. Čím tmavšie podmienky - tým menšia clona a nižšia rýchlosť uzávierky na osvit filmu. Vertikálne sa pohybujúca roletová uzávierka má rýchlostné rozhranie od B (bulb) po maximálne 1/1250 sekundy. Fotoaparát bol vybavený mechanickým počítadlom záberov. Kryt filmovej komory je vybavený dvojicou otočných zámkov v spodnej časti tela prístroja. 35-mm kinofilm sa zakladal do ľavej časti (pod hľadáčik) a navíjal sa na samostatnú, vymeniteľnú cievku. Podľa typu filmu bolo možné zhotoviť maximálne 36 záberov.
             

Technické údaje :

Hmotnosť: 758g
Hĺbka: 3,6cm (telo) / 6,5cm (vrátane objektívu)
Šírka: 14,7 cm
Výška: 8,7 cm
Rýchlosti uzávierky: B - 1/1250sek.
Film: 135/ 35mm kinofilm
Formát: 24 x 26 mm
Svetelnosť: f 2,2-22
Hľadáčik : so stereoskop. diaľkomerom
Výrobca objektívu: Arsenal Kyjiv
Objektív: Jupiter - 8M
Ostrenie od: 0,9m
 
 
Zdroj:
DVD Technik (Ukraine).  User English Manual for Kiev-4, Kiev-4a Cameras. [online] [cit. 2022-03-01] Dostupné na internete: http://www.dvdtechcameras.com/manuals/cameras/k4/k4.htm
VISSER, Hubregt. Kiev-4 review. [online] [cit. 2022-03-07] Dostupné na internete:
https://kosmofoto.com/2021/03/kiev-4-review/
ARSENAL SDP SE. Из истории. [online] [cit. 2022-03-07] Dostupné na internete:
https://web.archive.org/web/20110701072922/http://www.arsenalcdb.com.ua/
 
Text: Mgr. Jerguš Váry, VHÚ-VHM Piešťany
Foto: Mgr. Jerguš Váry, VHÚ-VHM Piešťany