Defibrilátor s kardioskopom, prenosný DEKARD, Chirana

1
18.05.2022

Prístroj DEKARD slúži na odstránenie fibrilácie srdcových komôr pomocou nesynchronizovaného vysokonapäťového výboja. Bol určený ako súčasť výbavy poľnej zdravotníckej služby ČSĽA s použitím na rôznych úrovniach odbornej a špecializovanej lekárskej pomoci. Výrobcom zariadenia bola Chirana, závod Stará Turá.
Firma Prema – Chirana sa po 2. svetovej vojne zapísala ako prvý úspešný výrobca zdravotníckej techniky na území Slovenska. Popri mechanických meracích prístrojoch (vodomery, plynomery, tlakomery) a textilných vretenách sa prudkým tempom rozvíjal predovšetkým odbor zdravotníckej techniky, k čomu, okrem iného, prispela aj hospodárska politika vtedajšieho socialistického štátu, obmedzujúca dovoz tovaru z kapitalistických štátov. V rokoch 1949 – 1953 sa sortiment tohto odboru rozširoval o ďalšie skupiny, medzi ktoré patrili najmä elektro-optické prístroje na vyšetrovanie vnútorných orgánov, elektrické vyšetrovacie prístroje a zložité chirurgické nástroje.
Koncom 80. rokov 20. storočia už boli výrobky podniku Chirana na vysokej technickej úrovni. Prístroj DEKARD nie je závislý na napájaní z elektrickej siete. Dá sa použiť na zákrok kdekoľvek v teréne, pretože má vstavaný NiCd akumulátor. Pokiaľ je tento akumulátor vybitý v dôsledku nedbalej obsluhy, je možné prístroj núdzovo napájať pomocou nabíjacieho stojanu DEKARD NS zo siete 220V/50Hz, alebo dokonca z autobatérie 24V, pričom obsahuje zariadenie na údržbu akumulátora.
Prístroj umožňuje realizovať nasledovné úkony:

  • vlastný defibrilačný zákrok,
  • diagnostiku činnosti srdca pred a po zákroku (priamo z defibrilačných elektród),
  • monitorovanie (pomocou elektród – EKG).

DEKARD je konštrukčne riešený za účelom použitia v bezpečných podmienkach, nie je ho možné použiť v prostredí, kde sa nachádzajú výbušné alebo horľavé látky. Terapeutické funkcie zariadenia sú prispôsobené na defibrilovanie rôznych typov pacientov. Defibrilačná hodnota energie sa dá nastaviť. Je regulovateľná a samostatne regulovaná spätnou väzbou automaticky – vybitím kumulačného kondenzátora po vypnutí prístroja. Diagnostickú časť tvorí pamäťový kardioskop. Pre zrýchlenie a zjednodušenie diagnostiky je EKG signál odoberaný priamo z defibrilačných elektród priložených na hrudník pacienta. Po zistení fibrilácie sa vykonáva elektrický výboj. Po jeho aplikácií sa ihneď sníma EKG signál a zisťuje sa či došlo k úprave srdcového rytmu. Pamäťový kardioskop má meniteľnú citlivosť a umožňuje zastavenie zobrazovaného signálu. Pri monitorovacom režime pre dlhodobé sledovanie je terapeutická časť prístroja vypnutá. EKG signál sa sníma pomocou monitorovacích elektród s príslušenstvom.
DEKARD sa vyznačuje odolnou konštrukciou, spoľahlivosťou, dobrými parametrami, nízkou hmotnosťou a jednoduchou obsluhou. Tvorí ucelenú jednotku, ktorá je uložená v prepravnom obale (debni). Súprava obsahuje nabíjací stojan, náhradné diely, drobné príslušenstvo a sprievodnú dokumentáciu. Obal slúži aj ako ochrana pred vplyvmi počasia a prepravnými rizikami.
Zbierkový predmet – defibrilátor DEKARD bol nadobudnutý bezodplatným prevodom majetku štátu do zbierok VHÚ – VHM Piešťany dňa 21. októbra 2002. Pôvodný používateľom bol vojenský útvar VÚ 1540 Dolný Kubín. Prístroj s výrobným číslom 8907123 bol vyrobený podnikom Chirana 30. januára 1990. Súprava DEKARD je kompletná a jej jednotlivé súčasti sú vo veľmi zachovalom stave.

Zdroje:
Chirana: Návod na požitie k zariadeniu DEKARD. Stará Turá : Chirana n. p., 1985,
Zdrav-23-3. Takticko-technická data polního zdravotníckého materiálu a techniky útvarů a zařízení zdravotnícke služby Československé lidové armády. Praha : Ministerstvo národní obrany, 1986,
CHirana: História. [online] [cit. 2020-10-01] Dostupné na internete: http://www.chirana.eu/o-nas/historia (10.1.2020),
VHM Piešťany – Mo Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Piešťany za rok 2018.

Text: Mgr. Jerguš Váry, VHÚ – VHM
Foto: VHÚ – VHM