Ručný kriesiaci prístroj Chirana RK 32 V

Ručný kriesiaci prístroj Chirana RK 32 V
02.11.2022
Ručný kriesiaci prístroj Chirana RK 32 V je jednoduché kompaktné zdravotné zariadenie z prvej polovice 60. rokov 20. storočia. Prístroj je určený na umelú ventiláciu pľúc pacienta vzduchom (s možnosťou obohatenia kyslíkom) pri podávaní prvej pomoci pri dýchacích ťažkostiach. Zariadenie je tiež možné pripojiť na tlakovú kyslíkovú fľašu.
 
Výroba prístroja prebiehala do roku 1962 v pražskej fabrike Chirana Vysočany. V tomto roku došlo k čiastočnému presunu produkcie zdravotníckej techniky z Prahy do závodu Presná mechanika Stará Turá, ktorá dlhodobo rozširovala výrobu zdravotníckej techniky ako časť svojho strojárskeho výrobného programu a spolupracovala s českou Chiranou a jej závodom v Piešťanoch. Podnik Presná mechanika (PREMA) bol pritom vedúcim národným podnikom s pridruženou výrobou v Chirana Praha a Chirana Brno. Od 1. januára 1963 boli tieto podniky zaoberajúce sa výrobou zdravotníckeho materiálu zlúčené do jednej výrobno-hospodárskej jednotky, do spoločného koncernu s českými závodmi Chirana, po ktorých podnik aj prevzal názov. Sídlo generálneho riaditeľstva Chirany bolo premiestnené z Prahy do Starej Turej a celoštátny koncern mal osem závodov po celom Československu.
 
Súprava kriesiaceho prístroja pozostáva zo skladaného mechu, automatického dýchacieho ventilu a tvárovej masky. Mech má užitočný obsah približne 1700 ml. Na koncoch je uzavretý hliníkovými stenami. Na spodnej ploche sa nachádza kolienko privádzajúce vzduch s jednosmerným vstupným ventilom. Môže slúžiť pre prípad napojenia prívodu kyslíku do dýchacej zmesi v mechu. Na spodnej doske je umiestnené hrdlo s kužeľovou vložkou určené na zavedenie automatického dýchacieho ventilu. Kolienko prívodu kyslíka do systému je ukončené štandardným závitom protiplynových a iných dýchacích filtrov - prístroj je teda možné použiť aj v zamorenom prostredí. Spodná časť mechu je prispôsobená aj na pripevnenie špeciálneho podstavca, vrchná časť je vybavená tvarovanou rukoväťou.
 
Súprava RK 32 V tiež obsahuje: elastickú hadicu, stojan - použiteľný ako úchyt na opasok, gumený hlavový úchyt, dve veľkosti ústnych vzduchovodov, klinovú svorku na ústa, dvojicu nosných vzduchovodov, náhradný vankúšik na masku a náhradnú membránu.
 
Súprava RK 32 V sa dodávala v plastovom vrecku. Príslušníci Československej ľudovej armády (ČSĽA) a Československého červeného kríža (ČSČK) prenášali zariadenie v príručnej plátennej brašne khaki farby, ktorá sa nosila rovnako ako chlebník. Kriesiaci prístroj RK 32 sa využíval ako výbava príslušníkov mobilných zdravotníckych jednotiek. Bol tiež vo výbave sanitných vozidiel (napr. aj UAZ-452 a Š1203), poľných nemocníc, ale aj rôznych provizórnych zdravotníckych pracovísk.
 
RK 32 V s evidenčným číslom 320 53 717 bol využívaný ako súčasť zdravotníckeho vybavenia vozidla UAZ-452 A vojenským útvarom VÚ 1540 Dolný Kubín. Súprava s výrobným číslom 3717 bola vyrobená v máji 1962 v závode Chirana Vysočany. Predmet je v zachovalom stave bez výrazného poškodenia. Súprava je kompletná, dokonca existuje predpoklad, že je funkčná. Do zbierok Vojenského historického múzea bol nadobudnutý v roku 2002 bezodplatným prevodom od VÚ 1540 Dolný Kubín.Text/foto: Mgr. Jerguš Váry, Vojenský historický ústav – Vojenské historické múzeum (VHÚ-VHM)

Zdroje:
Hospodársky rozvoj Starej Turej po II. svetovej vojne do r. 1989. Dostupné na:
https://www.staratura.sk/hospodarsky-rozvoj-starej-turej-po-ii-svetovej-vojne-do-r-1989/
HALLON, Ľudovít. Zubná technika z Piešťan. In Hospodárske noviny (online). Dostupné na: https://hnonline.sk/prakticke-hn/276360-zubna-technika-z-piestan
CHIRANA n. p.- Praha: Príbalový leták RK 32-V. Praha 1962
Zdrav-23-3, Takticko-technická data polního zdravotníckého materiálu a techniky útvarů a zařízení zdravotnícke služby Československé lidové armády, predpis ČSĽA, Praha, MNO 1986
VHÚ - VHM Piešťany, Mo Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany, Mo Piešťany za rok 2018.