Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

7,92 mm československá pechotná puška vzor 24

Vypublikované:
7,92 mm československá puška vzor 24
7,92 mm československá pechotná puška vzor 24 predstavovala vo svojom čase bezpochyby jeden z najvýraznejších symbolov vojaka armády prvej Československej republiky.

Išlo však o československú adaptáciu konštrukcie Petra Paula von Mausera, ktorej medzivojnová výroba sa v Československu realizovala vo veľkých sériách nielen pre potreby domácej armády, ale aj pre zahraničných zákazníkov. Priamymi predchodcami pušky vzor 24, ktoré sa vyrábali v zbrojovke v Brne, boli pušky vzor 98/22, 23 a 23a, ktoré boli vo svojej podstate československými adaptáciami nemeckej pušky Mauser model 1898.

Brno a Považská Bystrica

Problémom týchto pušiek bola nemožnosť vzájomnej substitúcie jednotlivých súčiastok, a to nielen medzi puškami jednotlivých vzorov navzájom, ale aj medzi jednotlivými puškami rovnakého vzoru. Bolo to preto, lebo aj napriek zavedenej strojovej výrobe sa ešte stále pomerne veľa najmä menších súčiastok vyrábalo ručne. A tak, pochopiteľne, nespĺňali presnú toleranciu umožňujúcu ich úplnú zameniteľnosť. Spomínaný problém sa podarilo vyriešiť na zasadaní výzbrojnej komisie čs. armády 7. februára1924, keď bola definitívne stanovená jednotná podoba novej pechotnej pušky. Samozrejme, že sa už počítalo s úplnou zameniteľnosťou jednotlivých súčiastok.

Puška dostala v septembri 1924 označenie ako puška vzor 24, pričom od svojich predchodkýň (najmä od pušky vzor 23 a 23a) sa líšila len v drobných detailoch. Sériová výroba pušiek vzor 24 pre potreby armády sa v Brne naplno rozbehla začiatkom roka 1925. Takmer kompletné prezbrojenie útvarov čs. armády puškami vzor 23, 23a a 24 systému Mauser sa podarilo dosiahnuť na jar 1927. Cena jednej pušky predstavovala 507 Kč za kus (bez bodáka). Do 15. marca 1939 bolo celkovo pre potreby armády vyrobených 762-tisíc pušiek vzor 24. Od roku 1937 sa ich produkcia rozbehla aj v novovybudovanom závode v Považskej Bystrici. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava sa pušky vzor 24 systému Mauser vyrábali aj naďalej, tentoraz pre potreby nemeckej armády, do výzbroje ktorej boli zavedené pod označením Gewehr 24(t). Celkovo sa pre potreby nemeckej armády od marca 1939 do konca roka 1942 vyrobilo 330-tisíc kusov. Uvedenou zbraňou disponovala logicky aj Slovenská armáda v rokoch 1939 – 1945 a v roku 1944 povstalecká armáda počas SNP.

Po skončení druhej svetovej vojny mala československá armáda k dispozícii približne 50-tisíc pušiek vzor 23, 23a a 24 systému Mauser, ktoré pochádzali z medzivojnovej produkcie. S ďalšou výrobou týchto pušiek sa však v povojnovom období nepočítalo, keďže predstavitelia armády hľadali už nový typ štandardnej pechotnej pušky, ktorá by bola jednotná pre celú armádu. Pre pušky vzor 24 systému Mauser, ktoré po vojne ostali vo výzbroji armády, sa vyrábali len bodáky vzor 24 a nevyhnutne potrebné náhradné dielce.

Do celého sveta

Zaujímavosťou je, že hoci hlavným odberateľom pušky vzor 24 systému Mauser bola, prirodzene, československá armáda, tak celkový súhrn produkcie na export výrazne prevýšil objednávky MNO. Sumárny počet pušiek vzor 24 systému Mauser v rôznych prevedeniach podľa požiadaviek jednotlivých zahraničných zákazníkov totiž podľa firemného súhrnu z roka 1942 dosiahol počet 1 290 300 kusov. Pušky vzor 24 systému Mauser sa pritom vyvážali do Rumunska (750 000), do Číny (195 000), do Bolívie (101 000), do Turecka, Japonska a Španielska po 40 000, do Juhoslávie a Kolumbie v počte 10 000, do Iránu a Ekvádoru v počte 30 000, do Brazílie a Litvy po 15 000 kusov, do Peru 5 000 kusov, do Uruguaja a Guatemaly po 4 000 kusov, do Nikaraguy v počte 1 000 kusov a napokon aj do Venezuely v počte 300 kusov.

Puška vzor 24 systému Mauser bola vo svojich časoch veľmi modernou a spoľahlivou zbraňou. Právom bola považovaná za jednu z najlepších adaptácií a modernizácií nemeckej pušky Mauser model 1898. V medzivojnovom období išlo v rámci československej armády o najrozšírenejšiu zbraň zavedenú do výzbroje. Jediným nedostatkom bola jej pomerne veľká hmotnosť (4,08 kg) pri celkovej dĺžke iba 1 100 mm.

Technicko-taktické údaje:

Kaliber: 7,92 mm
Náboj: 7,92 × 57 mm Mauser
Dĺžka bez bodáka: 1 100 mm
Dĺžka s bodákom: 1 400 mm
Dĺžka samotnej hlavne: 590 mm
Hmotnosť bez bodáka: 4,08 kg
Hmotnosť s bodákom: 4,48 kg
Kapacita nábojovej schránky: 5 nábojov
Počet drážok vývrtu hlavne: 4 (pravotočivé)
Úsťová rýchlosť strely: 860 m/s
Teoretická kadencia streľby: 10 – 15 výstrelov za min.
Maximálny dostrel: 2 000 metrov

Text: Peter HOLÍK (VHÚ – Mo VHM Svidník)
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 1/2020

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky