Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Československý vojnový kríž 1939 a sokolovská medaila

Vypublikované:
Československý vojnový kríž 1939 - Londýnske vydanie - Michal Švajka, Sokolovská pamätná medaila
Československý vojnový kríž 1939 s piatimi lipovými ratolesťami bol do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea získaný ako pozostalosť po príslušníkovi čs. zahraničnej armády (Veľká Británia, ZSSR) Michalovi Švajkovi.

Čs. vojnový kríž 1939 bol zriadený na základe nariadenia exilovej vlády Československej republiky z 20. decembra 1940 ako pamiatka na boj za oslobodenie.

Železný Arnošt

Udeľovaný bol na návrh vlády prezidentom Čs. republiky, prípadne ministrom národnej obrany, resp. veliteľom konkrétnej jednotky, ale len v tom prípade, ak boli na úkon splnomocnení samotným prezidentom. Vyznamenanie malo iba jeden stupeň, v podobe kríža zaveseného na stuhe sa udeľovalo iba pri prvom vyznamenaní. Pri každom ďalšom bol nositeľovi udelený bronzový štítok v tvare lipovej ratolesti. Najčastejšie bol vyznamenaný podplukovník v zálohe Arnošt Steiner, ktorý sa zúčastnil na všetkých významných bojových operáciách od Sokolova až po Prahu. Legendou sa stal predovšetkým po bojoch v rámci Karpatsko-duklianskej operácie (dobýjanie kót 534 a 694). Získal prezývku Železný Arnošt a dovedna sedem vyznamenaní Čs. vojnovým krížom 1939. Šesťkrát bol podobne ako Michal Švajka vyznamenaný aj armádny generál Bohumír Lomský, piatimi armádny generál Karel Klapálek, generálmajor Vladimír Přikryl a generálmajor Richard Tesařík, štyrmi armádny generál Bohumil Boček, generálmajor Antonín Sochor a kapitán Vendelín Opatrný (z toho dvakrát in memoriam) a troma armádny generál Ludvík Svoboda a generálmajor Josef Kholl.

Sovieti i prezident USA

zo zahraničných nositeľov to boli účastníci bojov o oslobodenie Československa: maršali ZSSR Ivan Stepanovič Konev, Kiril Semionovič Moskalenko a Andrej Antonovič Grečko, ale aj americký generál a 34. prezident USA Dwight David Eisenhower, generáli George Smith Patton a John Leonard Pierce, ktorí sa podieľali na oslobodení západných a juhozápadných Čiech.

Samotné vyznamenanie sa razilo z bronzu svetlohnedej až tmavohnedej farby a malo tvar rovnoramenného šípového kríža, ktorého ramená boli zakončené výraznými hrotmi. Na averznej strane kríža dominoval motív čs. štátneho znaku, umiestneného v stredovom štíte. Na reverznej strane boli v strednej časti kríža a pri hrote každého z ramien reliéfnym spôsobom znázornené zemské znaky všetkých piatich samosprávnych krajín Československa. Motív stuhy bol tvorený 21 zvislými úzkymi prúžkami bielej, modrej a červenej farby.

Autorom výtvarného návrhu vyznamenania bol Rudolf Polák.

Sokolovská medaila

Na základe uznesenia vlády Čs. republiky z 5. marca 1948 bola zriadená Sokolovská pamätná medaila ako pripomienka 5. výročia bitky pri Sokolove. V dňoch 8. až 13. marca 1943 to bolo vôbec prvé bojové nasadenie jednotiek 1. čs. samostatného poľného práporu v ZSSR.

Bola to úcta všetkým jeho žijúcim a padlým príslušníkom. Udeľovanie medaily sa uskutočnilo počas osláv 5. výročia bitky 8. marca 1948 v Prahe. Okrem účastníkov samotných bojov bola udelená aj 1. čs. samostatnému poľnému práporu v ZSSR a vybraným pozvaným domácim a zahraničným hosťom, vybraným príslušníkom čs. a sovietskej generality a vtedajšiemu prezidentovi dr. Edvardovi Benešovi. Na rovnošate sa medaila väčšinou nosila vo forme stužky pripevnenej nad ľavým vreckom, pričom pri slávnostných príležitostiach sa mohla nosiť aj celá.

Medaila mala kruhovitý tvar s priemerom 35 mm pri hrúbke 2,5 mm a razila sa z bronzu. Na jej averznej strane dominoval reliéfnym spôsobom vyobrazený motív smerom doľava hľadiaceho príslušníka 1. čs. samostatného poľného práporu v ZSSR. Nad jeho ramenami boli vyobrazení ďalší spolubojovníci.

Po obvode ľavej strany bol nápis 8. III. 1943 a po obvode pravej strany nápis SOKOLOVO. Po takmer celom obvode reverznej strany bol kruhový nápis 1. ČS. SAMOSTATNÝ POLNÍ PRAPOR V SSSR. V strednej časti bol nápis SOKOLOVSKÁ/PAMĚTNÍ MEDAILE. Pod ním bola vyobrazená lipová ratolesť, obklopená vrchnou a spodnou reliéfne vyobrazenou päťramennou hviezdičkou. Medaila sa nosila na 40-mm širokej látkovej stuhe červenej farby a na oboch stranách bola ukončená 1-mm širokým modrobielym okrajom. Stredom stuhy prechádzal 16-mm široký pás symbolizujúci stuhu Čs. vojnového kríža 1939. Autorkou výtvarného návrhu medaily bola akademická sochárka Herta Brandejsová.

Text: Peter HOLÍK (VHÚ – Mo VHM Svidník)
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 11/2020

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky