Delostrelecký ťahač TATRA-128

14.02.2012
Delostrelecký ťahač TATRA-128.

Stredný nákladný automobil Tatra-128 s číslom podvozka 88772 tvorí súčasť zbierkového fondu VHÚ-VHM Piešťany. Bol vyrobený v lete 1952 v továrni Tatra Kopřivnice. Vojenské múzeum nadobudlo automobil kúpou v roku 1996. Na jar 1997 bola na vozidle uskutočnená kompletná generálna oprava, ktorú urobil Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín. Pretože pri renovácii nebolo možné použiť originálne náhradné súčiastky, pracovníci VOP ich nahradili inými komponentmi. Napríklad predná časť masky vozidla má namiesto žalúzií namontované len pletivo v ráme, chýbajúce spätné zrkadlá z päťdesiatych rokov, rovnako ako originálny tachometer nahradili dielmi z vozidla Praga V3S.

Začiatkom roka 1950 boli vedúci pracovníci konštrukčných kancelárií československých automobiliek v rámci rokovania na riaditeľstve Československých kovospracujúcich a strojárskych závodov oboznámení s novou generálnou líniou čs. automobilového priemyslu. V závere rokovania predložili zástupcovia MNO požiadavku na nový stredný terénny automobil.

Zaneprázdnená Praga

Ten mal byť okrem prepravy osôb a materiálu po cestách a v teréne využiteľný ako delostrelecký ťahač a ťahač prívesov. Súčasne sa rátalo s tým, že automobil v plnej miere nahradí predvojnové československé konštrukcie, prípadne i zahraničné výrobky. Pôvodne mala tento automobil vyrábať automobilka Praga. Vzhľadom na to, že automobilka zabezpečovala komponenty na výrobou tankov, bola podľa odporúčaní sovietskych vojenských poradcov výroba nákladného automobilu presunutá do Tatry Kopřivnice. Jej vývojová kancelária počas konštrukčných prác v plnej miere využila dielce a výrobnú technologickú základňu použitú pri výrobe Tatry 111.

Vďaka tomu mohla prototypová dielňa po sedemdesiatich dvoch dňoch začať práce spojené so stavbou prototypu pod označením Tatra-128. Vozidlo poháňané vidlicovým osemvalcovým vzduchom chladeným motorom odvodeným od motora T-111, s obsahom 9 883 cm3, bolo 15. decembra 1950 predvedené komisii veliteľa automobilového vojska. Tá vysoko ocenila päťstupňovú mechanickú prevodovku s dvojstupňovým prídavným prevodom, na druhej strane však kritizovala hmotnosť presahujúcu šesť ton. I napriek tomu bolo rozhodnuté o vykonaní podnikových skúšok. Po nich bol prototyp začiatkom roka 1951 daný do overovacích skúšok. Tie sa uskutočnili vo Vojenskom výcvikovom priestore Libavá. Pri skúškach sa kládol dôraz na jazdu plne naloženého vozidla po cestných komunikáciách v teréne a na jazdu s päťtonovým prívesom alebo s húfnicou vzor 38 v závese. Podľa dosiahnutých výsledkov vozidlo Tatra-128 pri skúškach nevyhovelo. Skúšky upraveného vozidla sa uskutočnili v 12. delostreleckom pluku v Plzni. Ich výsledky ukázali, že Tatra 128 svojou hmotnosťou v mokrom a málo únosnom teréne nie je schopná samo vyslobodenia. Pri jazde v suchom teréne s pripojenou húfnicou vz. 38 sa ukázala Tatra-128 lepšia ako iné terénne automobily, vrátane automobilu Ford Canada.

Skúšobná komisia zhodnotila, že automobil vyhovel a navrhla jeho zaradenie do výzbroje československej armády. To sa okamžite prejavilo predložením objednávky na výrobu 800 kusov vozidiel T-128 pre delostrelecké jednotky. Celkove sa plánovalo pre československú armádu vyrobiť 3 800 kusov týchto vozidiel.

Od Tatraplánu k nákladiaku

Závod Tatra Kopřivnice dostal šesť mesiacov na prechod z výroby osobných automobilov Tatraplán na terénny nákladný automobil Tatra-128. Na spustenie sériovej výroby bola potrebná aj spolupráca s množstvom subdodávateľských podnikov. Tie dostali na prípravu výroby, vrátane Tatry Kopřivnice, časový limit štvrť roka. S tým súviselo zabezpečenie výroby prípravkov a kusovníkov na vojenskú Tatru-128, ktorou bola poverená automobilka Mladá Boleslav. V septembri 1951 bola rozbehnutá sériová výroba, ktorá sa skončila koncom roka 1952. V tomto krátkom období bolo vyrobených asi 4060 kusov automobilov rôznych modifikácií, napríklad valník, cisternové vozidlo, dielenské a veliteľsko-štábne skriňové vozidlo. Deväťdesiat percent vyrobených vozidiel bolo zavedených do výzbroje čs. armády. Výrobný závod Tatra Kopřivnice sa po ukončení výroby Tatry-128 ďalej venoval len výrobe Tatry-111.

Základné technické údaje Tatra-128

dĺžka  6 540 mm
šírka 2 270 mm
výška  2 585 mm
výška s plachtou 2 915 mm
rázvor  3 915 mm
rozchod kolies vpredu aj vzadu 1 800 mm
maximálna rýchlosť na ceste 80 km/hod.
maximálna rýchlosť v teréne 58 km/hod.
maximálna hmotnosť prívesu 5 000 kg
 
Text: Mgr. Bc. Peter Kadlec, VHM Piešťany
Foto: Ing. Miroslav Mihálik, VHM Piešťany
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č.12/2010