Pluk amerických Slovákov

zástava Pluku amerických Slovákov
30.04.2020
Koncom roka 1917 a v priebehu roka 1918 sa vo Francúzsku zhromaždil dostatočný počet Čechov a Slovákov z Ruska, USA, Rumunska, zo Srbska, z Talianska, Francúzska i ďalekej Austrálie na vytvorenie vojenských jednotiek.

ZROD V COGNACU

Začiatkom decembra 1918 sa v Cognacu sformoval 23. strelecký pluk, ktorý bol tiež nazývaný aj Plukom amerických Slovákov. Pluky boli zaradené do novovzniknutej 5. streleckej divízie.
 
23. čs. strelecký pluk významne podporovali krajania z USA. Pluk bol začiatkom januára 1919 odvelený domov, do novovzniknutého Československa. Po troch mesiacoch sa z Prahy presunul do Košíc, kde sa na východe Slovenska zapojil do bojov s Maďarskom. Po úspešnom ukončení bojov sa vrátil do Kroměříža. V rámci unifikácie brannej moci bol 1. októbra 1920 zlúčený s 3. streleckým plukom domáceho vojska do pešieho pluku 23 s veliteľstvom v Bratislave, od roku 1930 v Trnave. Na základe dekrétu prezidenta republiky dostal pluk 24. októbra 1923 čestný názov: Amerických Slovákov.
 
Originál zástavy bol vyrobený vo Francúzsku a pluku bol slávnostne odovzdaný 22. decembra 1918 do rúk generála Cheré starostom mesta Cognac Fichonom a Dr. Benešom. Návrh zástavy vytvoril a aj ju ručne namaľoval známy český maliar František Kupka. Zástavu aj so stuhami a vyznamenaniami v októbri 1920 prevzal nástupnícky peší pluk 23. V roku 1926 sa uskutočnila výmena zástav pôvodných legionárskych plukov za ich vyšívané kópie, ktoré už boli vyrobené v Československu. Obe zástavy, originál i jeho vyšívaná kópia, sú uložené vo Vojenskom historickom ústave Praha. Repliku zástavy 23. čs. streleckého pluku, ktorá sa nachádza v zbierkach VHM Piešťany od roku 2009, na múzejné účely vyrobila firma Velebný & Fam, s. r. o., v Ústí nad Orlicí. Príležitostne možno zástavu vidieť pri slávnostných udalostiach organizovaných MO SR alebo v rámci výstav, na ktorých sa autorsky podieľa Vojenský historický ústav Bratislava.

REPLIKA V PIEŠŤANOCH

Replika zástavy 23. čs. streleckého pluku má tvar obdĺžnika v rozmeroch 1 130 × 990 mm. Je zhotovená z textilu krémovej farby, v hornej časti krémovej a v dolnej časti červenej farby. Rub a líce zástavy sú totožné. Krémovo-červená plocha, ktorá prechádza z lícnej na rubovú stranu, je z troch strán lemovaná modrým orámovaním. Do modrého pásu je aplikovaná zlatistá šnúra tvaru vlnovky. Zástava je obojstranne vyšívaná a z vlajúcej strany obrúbená zlatými strapcami. V strede zástavy je do oblúka zlatými písmenami vyšitý nápis: 23. STŘELECKÝ PLUK ČS VOJSKA. V strede sú umiestnené dve vzájomne sa prelínajúce písmená: Č a S.
 
Zdobené písmená asi v polovici rozdeľujú dve oválne ozdoby. V rohoch zástavy sú umiestnené v dobovom prevedení farebné krajinské znaky Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska, lemované kruhovým ornamentom zlatistej farby. Zástava je upevnená na dvojdielnej žrdi, ktorá je zhotovená z dreva. Hrot zástavy je ukončený prepleteným štvorkružím, ktoré symbolizuje jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska.
 
Text: Viera Jurková (VHÚ – VHM Piešťany)
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM, VÚA-VHA Praha
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 4/2019.