Predbehol svoju dobu

Valníkový automobil Praga V3S (vojenský trojtonový špeciál)
15.07.2019
Valníkový automobil Praga V3S (vojenský trojtonový špeciál) s výrobným číslom podvozka 9103023 a s výrobným číslom motora 158 347 patrí do zbierkového fondu VHÚ Bratislava – Vojenského historického múzea Piešťany. Automobil bol vyrobený v národnom podniku AVIA, závod Praha – Letňany v roku 1979. Múzeum získalo automobil bezodplatným prevodom z rezortu obrany v roku 2005. V ozbrojených silách automobil najazdil dovedna 33 676 km. Jeho posledným užívateľom bol vojenský útvar v Nitre.
Praga V3S je dvojstopový, trojnápravový stredný, kolesový, nákladný, terénny automobil s polokapotovanou valníkovou karosériou, so stálym pohonom zadných náprav a s možnosťou zapojenia náhonu na prednú nápravu. Pohon zabezpečuje vpredu uložený, vzduchom chladený, štvortaktný, vznetový, radový, šesťvalcový motor Tatra 912, s ventilovým rozvodom OHV, s objemom valcov 7 412 cm3 a výkonom 70 kW. Motor je odvodený z dvanásťvalcového motora Tatra 111. Nosnú časť auta tvorí nitovaný, obdĺžnikový, rebrinový rám, skonštruovaný z oceľových nosníkov. Automobil má tri pevné hnacie nápravy so stálymi redukciami v kolesách, pričom zadné nápravy majú uzávierky diferenciálu. Odpruženie náprav je zabezpečené lisovanými pružinami s gumenými dorazmi. Predná náprava je doplnená hydraulickými pákovými tlmičmi. Praga V3S bol najrozšírenejším automobilom, používaným v čs. armáde. Je určený na prepravu osôb (25) po ceste alebo materiálu do celkovej hmotnosti 5 510 kg a na ťahanie prívesu do hmotnosti 5 500 kg. V ťažkom teréne môže prepravovať náklad do hmotnosti 3 510 kg a ťahať príves do hmotnosti 3 100 kg.
Vývoj sa začal na začiatku 50. rokov 20. storočia v závode Škoda Mladá Boleslav. Automobilka vyrobila dva prototypy: dvojnápravový V 3T a trojnápravový V 4,5T. Vychádzali z vozidiel triedy N, vyrábaných pred rokom 1950. V priebehu skúšok bol ich ďalší vývoj zastavený. Dvojnápravový trojtonový automobil Tatra 128 mal totiž oveľa lepšie parametre. Ale ani Tatra 128, zavedená do výroby, nespĺňala požiadavky armády. Preto MNO vypracovalo nové požiadavky pre projekt. Mal vychádzať z koncepcie osvedčeného amerického automobilu Studebaker alebo sovietskeho ZIS. V automobile mal byť použitý vzduchom chladený motor Tatra, pohotovostná hmotnosť automobilu nemala presiahnuť 5 100 kg a prototypová dokumentácia mala byť spracovaná do štyroch mesiacov od začatia vývoja. Sústredili konštruktérov z podnikov Tatra, Praga, Škoda a ÚVMV Praha do Automobilových závodov Klementa Gottwalda Praha.
V auguste 1951 bol schválený konečný projekt nového automobilu. V septembri 1951 konštruktéri odovzdali výkresy do prototypovej dielne. Prvý prototyp V3S bol dokončený 18. februára 1952. Boli vyrobené tri prototypy. Vo vojenskom priestore Brdy absolvovali až do apríla 1953 skúšky. V ich priebehu bol pôvodný, päťvalcový, motor nahradený šesťvalcovým motorom. Skúšky boli úspešné a automobil bol schválený do sériovej výroby v Automobilových závodoch Klementa Gottwalda Praha a zavedený do výzbroje armády. V pražskom závode sériová výroba pokračovala do roku 1961. Od roku 1961 bola výroba presťahovaná do závodu AVIA Praha – Letňany, kde ukončili leteckú výrobu. V osemdesiatych rokoch bola výroba presťahovaná do Bratislavských automobilových závodov. Tam ich vyrábali až do roku 1991. V Bratislave vznikli aj modernizované verzie Praga V3S M1 a V3S M2. Od roku 1953 do roku 1991 bolo vyrobených 129 352 automobilov Praga V3S, veľkého počtu špeciálov a modifikácií s rozličnými nadstavbami. Okrem čs. armády sa automobil Praga V3S rýchlo rozšíril aj v civilnom sektore, najmä v poľnohospodárstve, lesníctve a stavebníctve. Múzeum v Piešťanoch má vo svojej zbierke 36 automobilov Praga V3S v tridsiatich modifikáciách. V expozícii múzea sú vystavené štyri špeciály.

Hlavné technické údaje:

Dĺžka 6,610 m Šírka 2,320 m
Výška maximálna cez plachtu 2,970 m
Svetlá výška 0,400 Rázvor 3,580 m
Rozchod predných kolies 1,870 m
Rozchod zadných kolies 1,755 m
Brodivosť 0,800 m
Motor vznetový T 912
Výkon motora 70 kW
Hmotnosť celková – cesta 11 060 kg
Hmotnosť užitočná – cesta 5 510 kg
Hmotnosť užitočná – terén 3 510 kg
Rýchlosť na ceste maximálna do 60 km.h-1
Dojazd 600 km Spotreba paliva 32 litrov
 
Text: Miroslav Mihálik, VHÚ – VHM Piešťany
Foto:  VHÚ – VHM Piešťany
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 1/2015, redakčne upravené.