Úspešná pištoľ

Československá armádna pištoľ vzor 24 kalibru 9 mm
12.05.2020
Československá armádna pištoľ vzor 24 kalibru 9 mm sa stala najrozšírenejšou pištoľou v čs. armáde v medzivojnovom období. Kvalita jej spracovania bola na veľmi dobrej úrovni aj v porovnaní s výrobkami iných renomovaných zbrojoviek.
 
Pištoľ do zbierok získalo vtedajšie Dukelské múzeum od Krajskej správy ZNB (Zbor národnej bezpečnosti) Košice v roku 1967 ako dar. Zbraň mala niektoré konštrukčné prvky patentov firmy Mauser.

Z BRNA DO STRAKONÍC

Československo totiž zakúpilo od firmy Mauser licenciu na výrobu Nickelových pištolí, ktoré začala vyrábať Čs. štátna zbrojovka Brno a v roku 1922 bolo zavedené jej označenie: armádna pištoľ vz. 22. Vo februári 1923 bolo rozhodnuté presunúť jej výrobu do objektov Českej zbrojovky v Strakoniciach. Jedným z argumentov, ktorý presvedčil zástupcov MNO o schopnosti firmy vyrábať pištole pre armádu, bol prepracovaný tolerančný systém, ktorý presadzoval ruský inžinier Anatolij Petrovič Zalubovskij. Tento systém bol prvýkrát zavedený pri výrobe civilných vreckových pištolí ČZ model 22, kalibru 6,35 mm Browning (prvé kusy boli dokončené v novembri 1922). Bola to prvá krátka ručná strelná zbraň, na ktorej sa dosiahla úplná zameniteľnosť všetkých súčiastok.
 
 
Presvedčili sa o nej aj zástupcovia MNO. Pred ich očami bolo 10 náhodne vybratých pištolí ČZ model 22 rozobratých; súčiastky zamiešali a potom všetkých 10 pištolí znovu zmontovali. Práce na rekonštrukcii armádnej pištole v Strakoniciach prebiehali v roku 1923 a v prvej polovici roka 1924 pod vedením ing. Zalubovského. Na rekonštrukcii a výrobe pištole ČZ vz. 24 sa podieľal aj konštruktér František Myška, s ktorého menom je spojená zbrojná výroba v Strakoniciach. Pištoľ kalibru 9 mm mala spúšťový mechanizmus doplnený poistkou, uzamknutie pištole a zásobníkovú poistku, blokujúcu spúšť pri vytiahnutí zásobníka. V septembri 1924 boli dohotovené dva modely armádnej pištole. V máji 1925 uskutočnila komisia MNO predpísané skúšky s 20 vybranými pištoľami. Keďže vzhľad rekonštruovanej pištole bol už odlišný od brnianskeho vzoru 22, aj konštrukcia zbrane nadobudla podstatné zmeny, schválilo MNO zmenu označenia na pištoľ vz. 24. Prvých dvesto pištolí prevzalo ministerstvo obrany koncom júla 1925.

EXPORT DO FÍNSKA I KOLUMBIE

Pôvodný znak zbrojovky bol ČZ. Začiatkom tridsiatych rokov bol zmenený na emblém v podobe krúžku, v ktorom sa nachádzali písmena ČZ. Pažby pištole sa väčšinou vyrábali z orechového dreva. Približne od polovice tridsiatych rokov z Textoplastu s rybinovým zdrsnením s vylisovaným emblémom Českej zbrojovky. V priebehu okupácie pištole vz. 24 používala nemeckí branná moc. Boli označované P 24 (t), t znamenalo tschechisch (český). Do Fínska bolo počas druhej svetovej vojny expedovaných 3 285 pištolí.
 
Do Lotyšska sa v rokoch 1929 – 1934 predalo asi 825 pištolí. Posledným známym exportom bola zásielka 1 000 pištolí do Kolumbie v roku 1937. Okrem zahraničných kupcov prejavilo o pištole záujem žandárstvo (četníctvo), ktoré si objednalo 2 300 kusov. Posledné pištole vyrobila fabrika v roku 1946 pre potreby ministerstva vnútra. Celková produkcia pištolí vz. 24 sa odhaduje na 183 000 kusov. Ale skutočný počet bude zrejme vyšší, pretože je známy exemplár s výrobným číslom 196 658.
 
Text: Gabriel Blaško (VHÚ-VHM-Mo Svidník)
Foto: Gabriel Blaško (VHÚ-VHM-Mo Svidník)
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 5/2015.