70. výročie leteckého náletu na Dubovú

06.08.2014
20. augusta 2014 uplynie už sedem desaťročí od bombardovacieho náletu 15. americkej leteckej armády na vtedajšiu Štátnu rafinériu minerálnych olejov v Dubovej. Útočnú formáciu, ktorá mala za úlohu zaútočiť na tento významný cieľ nepriateľského vojnového priemyslu, tvorili štvormotorové bombardéry typu B-24 Liberator patriace do bojovej zostavy 304. bombardovacieho krídla 15. americkej leteckej armády. Na určený nepriateľský cieľ leteli v nasledovnom poradí: 459., 455. a 456. bombardovacia skupina. Na rafinériu zaútočilo 76 bombardérov B-24 Liberator, ktoré v čase od 10.50 h – 10.53 h zhodili celkom 177,75 ton leteckých bômb. Bombardovanie bolo vykonané z výšky 5700 – 6500 metrov s veľkou presnosťou. Ochranný sprievod Liberatorom poskytli Lightningy 82. stíhacej skupiny amerického vojenského letectva. Podľa dochovaných hlásení vojenského správcu továrne, ktoré adresoval vecne príslušnej zložke ministerstva národnej obrany v Trenčianskych Tepliciach, bolo pri americkom bombardovaní zabitých 8 osôb (z toho 4 vojaci) a ďalších 30 osôb bolo zranených. Továreň v Dubovej bola poškodená na 50 – 60 %. Ako zničené vykazovali nasledovné prevádzky, resp. objekty: destilačný aparát, destilácia nafty, elektrická rozvodňa, sklad hmôt, päť nádrží na suroviny, ako aj väčšie množstvo rôznych surovín. Podľa odborného odhadu stot. tech. zbroj. Karola Remenca, bolo možné rafináciu olejov a petroleja uviesť do prevádzky po vykonaní opráv do 3 – 4 mesiacov. Jeho odhad sa z objektívnych príčin nenaplnil...
O nutnosti leteckého útoku na rafinériu v Dubovej krátko pred vyhlásením Slovenského národného povstania sa dodnes vedú spory. Čs. exilová vláda v Londýne totiž na podnet predstaviteľov ilegálneho Vojenského ústredia Slovenskej národnej rady žiadala spojencov, aby Štátnu rafinériu minerálnych olejov v Dubovej vyňali zo zoznamu cieľov ich bombardovacieho letectva z dôvodu, že ležala v záujmovom priestore organizátorov ozbrojeného vystúpenia a počítalo sa s ňou pre potreby odboja. Ich žiadosť však nebola vypočutá a ropné produkty, ktoré táto továreň produkovala, neskôr citeľne „chýbali“ v nádržiach a motoroch vojenskej techniky povstaleckej armády.

Hlásenie o bombardovaní Logo_PDF

Text: pplk. v zál. PhDr. Peter Šumichrast, PhD.
Dokumenty a fotografie: VHA Bratislava