Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Pplk. del. Ján FRTÚS

Vypublikované:
Pplk. del. Ján FRTÚS
Pplk. del. Ján FRTÚS
Narodil sa 13. 11. 1909 v Podlužanoch, okres Levice. V rokoch 1922 – 1930 absolvoval  reálne gymnázium. Následne v r.  1931 – 1933 študoval vo Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave. V júli 1933 bol ako poručík delostrelectva premiestnený do delostrelecého pluku  110 v Nitre, v októbri 1934 do aplikačnej školy delostrelectva v Olomouci. Od apríla 1935 pôsobil vo Vojenskom zemepisnom ústave ako geodet, v rokoch  1935 – 1938  v delostreleckých plukoch v Žiline a v Prahe. 1. 10. 1937 bol povýšený na nadporučíka delostrelectva. 

Po vzniku Slovenského štátu slúžil ako veliteľ batérie delostreleckého pluku 153 v Bratislave. 1. 1. 1940 bol povýšený na stotníka delostrelectva. Po vypuknutí vojny proti ZSSR v júni 1941 ho odvelili na východný front ako veliteľa oddielu delostreleckého pluku 11 Rýchlej skupiny, od 7. 7. Rýchlej brigády. Na Slovensko sa vrátil už v auguste 1941, kde ďalej pokračoval v aktívnej službe v slovenskej armáde až do 29. 8. 1944. 

Po vypuknutí Povstania sa podieľal na budovaní obranného úseku „Kosatec“ (od 10. 9. v rámci II. taktickej skupiny), s ťažiskom na línii Kráľova Lehota – Malužiná – Čertovica, ktorého cieľom bolo prehradiť postup nepriateľa smerom z údolia Váhu na Brezno a Banskú Bystricu. Ako veliteľ delostrelectva sa podieľal na rušení manévrovania nepriateľa v údolí Váhu. Aj jeho pričinením sa povstalcom podarilo prerušiť dôležité cestné a železničné komunikácie. Z tohto úseku bol odvolaný 2. 10. 1944. Po ústupe do hôr sa v druhej polovici novembra 1944 stal zástupcom veliteľa 2. samostatného partizánskeho pluku Jana Švermu. Po prechode frontu bol pridelencom štábu partizánskeho hnutia pri sovietskom 4. ukrajinskom fronte. 1. 1. 1945 bol povýšený na kapitána delostrelectva, 1. 2. na majora delostrelectva a 1. 10. 1946 na podplukovníka delostrelectva. Po nástupe komunistov k moci vo februári 1948 bol ešte v ten istý rok preložený do výslužby. Po roku 1968 sa vysťahoval do zahraničia. O jeho ďalšom živote nie sú žiadne informácie. 

Text: PhDr. Igor Baka, PhD., VHÚ – OVHV
Foto: VHÚ – VHA

Publikované: CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 69. ISBN 978-80-89523-20-7.
Návrat na začiatok stránky