Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

81. výročie vzniku prvých čs. leteckých jednotiek vo Veľkej Británii

Vypublikované:
Príchod príslušníkov 1. čs. divízie vo Francúzsku do Veľkej Británie.  Liverpool, júl, 1940. VÚA-VHA Praha
Po porážke Francúzska v druhej polovici júna 1940 sa útočiskom mnohých československých vojakov stala Veľká Británia, ktorá bola rozhodnutá zapojiť všetky sily a prostriedky do boja proti Hitlerovi. Do polovice augusta 1940 dosiahlo britské brehy 932 čs. letcov, čo predstavovalo viac než 90 % pôvodného stavu čs. letectva vo Francúzsku. Ich prvé kroky na britskej pôde viedli do karanténnych táborov vo Warringhtone, v Bridgenorthe, Innsworthe a v Cholmondeley, kde boli neporovnateľne lepšie životné podmienky, než s akými sa v predchádzajúcich ťažkých rokoch stretli v Poľsku a vo Francúzsku. Po predchádzajúcich negatívnych skúsenostiach s uspokojením oceňovali náležitý britský poriadok a disciplínu, ktorá v týchto táboroch panovala. Po ich príchode do Veľkej Británie ich spravodajsky preverila komisia zložená zo zástupcov čs. brannej moci a britského Kráľovského letectva. Preverené vojenské osoby následne absolvovali lekársku prehliadku, a to podľa zásad platných pre britské Kráľovské letectvo. Tých, ktorí úspešne absolvovali spravodajskú previerku a boli zdravotne spôsobilí pre službu v letectve, následne zaradili do Dobrovoľníckej zálohy britského Kráľovského letectva na čas trvania vojny. Napriek skutočnosti, že čs. vojenskí letci mali po príchode do Veľkej Británie požadovanú bojovú morálku a disponovali aj nespornou vôľou ďalej bojovať proti nenávidenému nepriateľovi, pomery v čs. letectve neboli v tomto období uspokojivé. Predstavitelia čs. vojenského a politického vedenia vo Veľkej Británii museli čeliť vážnym prejavom odopretia poslušnosti časti jeho príslušníkov, väčšinou z radov poddôstojníkov a mužstva. Títo žiadali o prísne vyšetrenie „francúzskych udalostí“ a odchod skompromitovaných vyšších dôstojníkov z velenia čs. letectva. Situácia sa začala postupne meniť k lepšiemu po ich zaradení do leteckých jednotiek a ich následnom zapojení sa do neľahkej operačnej leteckej činnosti.
Prvou čs. leteckou jednotkou, ktorú vytvorili na území Veľkej Británie, bola 310. čs. stíhacia peruť. Rozkaz o jej vytvorení vydali 10. júla 1940. O 17 dní neskôr vytvorili 311. čs. bombardovaciu peruť. Poslednou leteckou jednotkou zriadenou v roku 1940 (29. 8. 1940, resp. 5. 9. 1940), bola 312. čs. stíhacia peruť, ktorej veliteľom bol menovaný Slovák, mjr. let. Ján Ambruš. Dňa 10. mája 1941 založili na pôde Veľkej Británie poslednú čs. stíhaciu peruť. Stala sa ňou 313. čs. stíhacia peruť, ktorá však už od svojho vzniku zápolila s nedostatkom pozemného personálu z radov Čechov a Slovákov.
V rámci britskej 68. nočnej stíhacej perute bola 20. januára 1942 zriadená prvá čs. stíhacia nočná letka. Úsilie zainteresovaných príslušníkov čs. letectva vo Veľkej Británii vytvoriť v rámci britského Kráľovského letectva vyššiu čs. stíhaciu leteckú peruť sa úspešne zavŕšilo 30. mája 1942, keď pod velením škpt. let. Aloisa Vašátka vznikol čs. stíhací wing. Do jeho organizácie patrili 310., 312. a 313. čs. stíhacia peruť. Vzhľadom na jej neskoršie operačné použitie prešla niekoľkými organizačnými zmenami, keď bola reorganizovaná na No. 134 (Czechoslovak) Airfield, resp. No. 134 (Czechoslovak) Wing.
Československí letci zaradení do čs. leteckých jednotiek, resp. britských leteckých jednotiek, preukázali počas operačného nasadenia veľkú odvahu a vysoké bojové majstrovstvo a nadviazali na úspechy, ktoré dosiahli počas poľskej, ale predovšetkým počas francúzskej kampane.
Česi a Slováci – letci, rovnako ako ich kolegovia – príslušníci pozemného vojska,
so cťou naplnili slová vojenskej prísahy. Bojovali čestne, statočne, podľa svojich síl a
schopností. Svojim dielom prispeli k porážke fašizmu a k víťazstvu protihitlerovskej koalície.
 
 
Text: PhDr. Peter Šumichrast, PhD., VHÚ
Foto: VÚA-VHA Praha, VHA Bratislava, archív PhDr. Jiřího Rajlicha, PhD., VHÚ Praha, zbierka PhDr. Petra Šumichrasta, PhD., VHÚ       

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky