Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Štábny kapitán pechoty Juraj Adam CHOLVÁD

Vypublikované:
Štábny kapitán pechoty Juraj Adam CHOLVÁD
Štábny kapitán pechoty Juraj Adam CHOLVÁD

Narodil sa 18. 4. 1914 vo Východnej, okres Liptovský sv. Mikuláš V roku 1934 ukončil Učiteľský ústav s vyučovacím jazykom slovenský s maturitou. Prezenčnú vojenskú službu absolvoval v rokoch 1936 až 1938.

V januári 1941 bol v hodnosti poručíka pechoty zálohe prezentovaný na činnú vojenskú službu a prijatý do Vojenskej akadémie v Bratislave. Po jej absolvovaní bol zaradený do kmeňového počtu pešieho pluku 1 v Bratislave. 18. 6. 1942 bol ustanovený za veliteľa náhradnej pomocnej roty a pobočníka veliteľa náhradného práporu.

V máji 1943 bol pridelený k pešiemu pluku 51 na Lešti a vzápätí odišiel do poľa k 1. pešej divízii ako veliteľ 2/51 roty. Bol účastníkom bojov pri Kyjeve, Zeloboku, Golodajevky a Marinovke.

Na konci októbra 1943 dobrovoľne odišiel do zajatia sovietskej Červenej armády. Následne  bol umiestený v internačnom tábore Usmaň a stal sa veliteľom roty v tábore. V januári 1944 bol v Jefremove prijatý do čs. zahraničnej armády v ZSSR a stal sa veliteľom roty 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR, s ktorou sa zúčastnil bojov za oslobodenie Československa.

Po oslobodení bol 30. 7.1945 v hodnosti štábneho kapitána pechoty ustanovený za profesora všeobecnej taktiky a zároveň vymenovaný za veliteľa roty vo Vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave. Od 1. 10. 1948 bol veliteľom I. práporu pešieho pluku 14 v Rožňave. Od 1. 1. 1949 sa stal operačným dôstojníkom tohto pluku.

Jeho ďalšie osudy nie sú známe.

Text: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD., VHÚ – VHA

Publikované: CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 99. ISBN 978-80-89523-20-7.

Návrat na začiatok stránky