Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Cvičný prístroj vzor 34 pre trofejnú nemeckú 105 mm ľahkú húfnicu vzor 18/40 N

Aktualizované:
Cvičný prístroj vzor 34 pre trofejnú nemeckú 105 mm ľahkú húfnicu vzor 18/40 N
Cvičný prístroj vzor 34 pre trofejnú nemeckú 105 mm ľahkú húfnicu vzor 18/40 N
V druhej polovici 20. storočia sa v čs. armáde pri výcviku zameriavania používal delostrelecký zameriavač určený pre 122 mm húfnicu vz. 38 sovietskeho pôvodu. Používal sa v kombinácii s delovým ďalekohľadom PG, prípadne s jeho modernejšími verziami.  

Po druhej svetovej vojne zostali na československom území po nemeckej armáde výcvikové zbrane, označované ako Kleinstkanone 34. Túto špeciálnu techniku produkovali pre potreby Wehrmachtu či SS továrne nachádzajúce sa na území Protektorátu Čechy a Morava. V povojnovom období boli repasované pre ďalšie uplatnenie v našej armáde. Už v predchádzajúcom článku bola predstavená delostrelecká výcviková pomôcka – Cvičný prístroj vzor 34 (v skratke CP vz. 34 alebo CP-34), ktorý sa zo začiatku označoval aj CP vz. 34 N (písmeno „N“ symbolizuje pôvod ako „nemecký“). Predstavoval zariadenie s hlavňou kalibru 14,5 mm, ktorá bola upnutá v špeciálnom stojane s originálnym delostreleckým zameriavačom a delovým ďalekohľadom. Prístroj bol vybavený námerovým a odmerovým ovládacím prvkom. Práca s ním bola podobná ako pri zameriavaní a paľbe z dela, avšak pri streľbe na niekoľkonásobne menšiu vzdialenosť. To umožnilo znížiť nároky na veľkosť výcvikového priestoru, pričom sa šetrila aj pôvodná munícia pre určený typ simulovanej zbrane. Na druhej strane sa rozšírila možnosť výcviku aj na strelniciach menšej rozlohy. 

V zbierkach VHM Piešťany sa nachádza aj vzácnejšia súprava, určená k výcviku pre 105 mm trofejnú nemeckú ľahkú húfnicu vz. 18/40 N. Táto súprava našla využitie najmä počas prvých desiatich rokov po skončení druhej svetovej vojny, kedy sa húfnice tohto typu nachádzali aj vo výzbroji povojnovej čs. armády. Jedna z nich sa dochovala aj v zbierkach piešťanského VHM. 

Výcvik mieričov si v tomto prípade vyžiadal upevniť na konzolu zariadenia príslušný nemecký zameriavač (mechanický) a v súprave bol použitý delový ďalekohľad (nemecký typ Dd60/64 používaný aj pre trofejnú 152 mm húfnicu 18/47 N). Po odmontovaní tabuľky zo zameriavača môžeme pozorovať krycie – kódové nemecké značenie výrobcu („cme“ – Gebrüder Wichmann Berlin). Pôvodné nemecké zameriavače sa v povojnovom období v opravárenských podnikoch označili popisom v štátnom jazyku. Rovnako i nemecké delové ďalekohľady preznačili na československé popisy a zväčša vybavili novým náterom. Uvedenú húfnicu v priebehu rokov 1955-1956 definitívne nahradila už spomenutá 122 mm húfnica vz. 38. 

Pre streľbu zo zariadenia CP-34 bol určený 14,5 mm redukovaný náboj. Tento špeciálny náboj mal strelu s dymovou a zábleskovou zložkou, ktorá bola iniciovaná nárazovým zapaľovačom. Zo začiatku bol používaný pôvodný nemecký model náboja pre CP-34. Oddelenie vývoja v Považských strojárňach sa však začiatkom 50. rokov 20. storočia zaoberalo vývojom nového náboja, pričom tvar a rozmery nábojnice mali zostať bez zmeny Vývoj bol ukončený začiatkom 60. rokov 20. storočia. Nový model čs. náboja bol svojou konštrukciou vhodnejší pre hromadnú výrobu. Priniesol i šetrenie olova a zároveň sa zvýšila úroveň bezpečnosti pri jeho zostavovaní. Dokonca ešte po roku 2000 prebiehala výroba redukovaných nábojov 14,5-Rd-CP 34 v Slavičíne v Českej republike. Súpravu získalo VHM Piešťany z vojenského útvaru 5728 v Moldave nad Bodvou v roku 2011. Ide o zaujímavý doklad hmotného dedičstva, ktorý je nemým svedkom obdobia rozmanitosti výzbroje v čs. povojnovej armáde.

Zdroje:

Děl-22-23. Cvičný přístroj vz. 34. Praha : MNO, 1962.
Děl-51-8. Přehled optických a měřických přístrojů a pomůcek. Praha : MNO, 1977.
MACÁK, Bohumír. Střelecko-technický výcvik na terénní strelnici. In Dělostřelec, 1951, č. 2, s 62-73.
SMATANA, Karol. Zabudnutá munička na Považí 1964-2004. Košice : TypoPress – Tlačiareň s. r.o., 2004. ISBN 80-89089-21-6.
TURZA, Peter. Komunikácia dňa 8. novembra 2023.
TURZA, Peter. Vojenské zbrane a technika pozemných vojsk ČSLA v druhej polovine 50. rokov. In Sborník studijních materálů katedry Dějin válek a vojenského umění, 1988, č. 9, s. 81-129.
VHM Piešťany – Mo Piešťany, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 514 – Cvičný prístroj vzor 34.
VHM Piešťany – Mo Piešťany, Návrhový list č. 137/2022 zo dňa 11.08.2022
VHM Piešťany – Mo Piešťany, Návrhový list č. 140/2022 zo dňa 11.08.2022
Vsetín – Studená válka a období socialistického plánování (1950-1989). [online]. Dostupné na internete: <https://www.neopyro.cz/muzeum-zbrojovka-vsetin/5-vsetin-studena-valka-a-obdobi-socialistickeho-planovani-1950-1989/#> [cit. 2023-11-02].

Text/foto: Mgr. Tomáš HANICH, VHÚ – VHM

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky