Doslova historická spolupráca

i2-1
09.05.2022
Dve inštitúcie spadajúce pod rezort obrany – Múzeum SNP a Vojenský historický ústav nadviazali spoluprácu aj takto oficiálne, podpisom vzájomnej dohody.

Na jej základe budú spolupracovať napríklad v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, archívnej, múzejnej, či vzdelávacej oblasti. Tento krok podporí rozvoj oboch inštitúcií a v konečnom dôsledku bude prínosom aj pre návštevníkov múzeí v správe Vojenského historického ústavu a Múzea SNP.

Dohodu podpísali riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Miloslav Čaplovič a riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.

Text: Facebook MO SR, Múzeum SNP, 7.-8.5.2022
Foto: Múzeum SNP