Konferencia a vernisáž výstavy Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska - pamiatky histórie - Avízo

Konferencia  a vernisáž výstavy Frontové a lazaretné vojnové cintoríny  z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska  - pamiatky histórie - Avízo
18.11.2022
Dňa 29. novembra 2022 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutoční vedecká konferencia a vernisáž výstavy Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska - pamiatky histórie. Organizátormi podujatia sú Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Krajský pamiatkový úrad Prešov, partnermi podujatia Vojenský historický ústav Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave a Klub vojenskej histórie Beskydy. Garantmi výstavy sú Ing. arch. Ivan Gojdič (emeritný riaditeľ pamiatkového ústavu), Ing. Denisa Halajová, PhD., doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (UPJŠ Košice) a Mgr. Jana Zaťková PhD. z Vojenského historického ústavu v Bratislave.

Na úvod podujatia sa účastníkom prihovoria generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice Ing. Silvia Stasselová, generálny riaditeľ pamiatkového úradu SR Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MsC. ako aj riaditeľ Vojenského historického ústavu plukovník Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

Pozvanka Logo_PDF
Program konferencie Logo_PDF
Informacie o podujati Logo_PDF