Konferencia Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny - Avízo

Konferencia Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny 9.-10.11. 2022
20.06.2022

Múzeum SNP v Banskej Bystrici usporiada spolu s VHÚ Bratislava v dňoch 9. - 10. novembra 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny.

Témy medzinárodnej vedeckej konferencie:
- Hrdinovia v uniforme a bez nej
- Príbehy utrpenia/násilia a hrdinstva jednotiek a kolektívov/skupín, perzekvované skupiny, spravodliví medzi národmi
- Hrdinstvo a utrpenie/násilie vo vojnovej propagande
- Lídri a velitelia ako príklad alebo zlyhanie
- Odraz vojnového násilia/utrpenia a hrdinstva v umeleckej reflexii
- Fenomén sebaobetovania
- Mýtus osloboditeľa
- Z hrdinu obeťou – prenasledovanie účastníkov odboja
- Vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti
- Sexuálne násilie na fronte a v zázemí

Témy a abstrakty príspevkov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (najviac 500 slov) posielajte na adresu: konferencie@muzeumsnp.sk

Pozvánka a Program Logo_PDF