Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Medzinárodná konferencia o poľskej obrannej vojne v Krakove

Vypublikované:
Medzinárodná konferencia o poľskej obrannej vojne v Krakove
Medzinárodná konferencia o poľskej obrannej vojne v Krakove
Dňa 11. septembra sa v poľskom meste Krakov uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému „September 1939 v južnom Poľsku“. Podujatie zorganizovalo   miestne oddelenie Instytutu Pamieci Narodowej ako súčasť  množstva sprievodných akcií, ktorými si poľská verejnosť v týchto dňoch pripomína 80. výročie tragických udalostí  vypuknutia druhej svetovej vojny. Ako napovedá už samotný názov konferencie, pozornosť sa koncentrovala najmä na udalosti, ktoré sa v súvislosti s prepadnutím Poľska nacistickým Nemeckom odohrávali v jeho južnej časti. Samotná konferencia bola rozdelená do štyroch blokov. Prvé dva sa venovali problematike možností poľskej obrany v južnom Poľsku ako aj so samotnou bojovou činnosťou v tomto úseku frontu. Pozornosť referentov  sa sústredila na strategické prípravy a plány oboch strán konfliktu, priebeh vojenských udalostí, obranné postavenia poľskej armády atď.  Predmetom  ďalších dvoch blokov boli otázky spojené s postavením poľskej spoločnosti počas vojny, zločinmi a terorom prichádzajúcich okupačných jednotiek. Na konferencii rezonovala tiež otázka podielu vtedajšej Slovenskej republiky na agresii proti Poľsku. Nemecká armáda totiž využívala jej územie ako vlastný nástupný priestor a slovenská vláda  umožnila využitie svojej armády pri útoku proti Poľsku. Na konferencii aktívne vystúpil tiež  vedecký pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave PhDr. Igor Baka, PhD. s príspevkom Účasť slovenskej armády na prepadnutí Poľska. Reálna agresia či symbolická účasť? Podujatia sa zúčastnil tiež konzul Generálneho konzulátu SR v Krakove Slavomír Nagy. 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ
 

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky