Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Nadporučík doplňovacej služby Dominik BENEDIKOVIČ

Aktualizované:
Nadporučík doplňovacej služby Dominik BENEDIKOVIČ
Nadporučík doplňovacej služby Dominik BENEDIKOVIČ
Narodil sa 7. 8. 1906 v Dobrej Vode, okr. Trnava. V roku 1926 ukončil s maturitou Učiteľský ústav s vyučovacím jazykom slovenským. Vojenskú prezenčnú službu absolvoval v rokoch 1927 až 1929. V rámci prezenčnej služby roku 1928 absolvoval Školu pre výchovu dôstojníkov pechoty v zálohe v Košiciach. Do zálohy bol v roku 1929 prepustený v hodnosti podporučíka v zálohel. V čase mobilizácie v roku 1938 pôsobil ako pobočník veliteľa 1. náhradnej roty pešieho pluku 7 „Tatranského“ v Nitre. 

Po prijatí do Zboru dôstojníkov v stavovskej skupine důstojníka pechoty bol 26. 2. 1940 prezentovaný na vykonanie činnej vojenskej služby a ustanovený za veliteľa 6. roty pešieho pluku 5 v Trenčíne. Následne ako nadporučík pechoty bol dňom 21. 3. 1940 ustanovený za I. pobočníka veliteľa pluku. Vo funkcii pobočníka veliteľa pešieho pluku 2 sa zúčastnil ťaženia proti ZSSR od 27. 6. do 19. 8.1941. Po návrate bol v októbri 1941 pridelený  Doplňovaciemu okresnému veliteľstvu Trenčín, kde sa stal vedúcim I. (mobilizačného) referátu, kde pôsobil až do konca 2. svetovej vojny. 

Po skončení vojny bol 1. 8. 1945 prijatý v hodnosti kapitána do čs. armády a ustanovený za dočasného veliteľa Doplňovacieho okresného veliteľstvua Brezno nad Hronom, vtedy dočasne dislokovanom v Tisovci. Jeho neskoršie osudy sú neznáme. 

Text: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD., VHÚ Bratislava (redakčne upravené)
Foto: VHÚ-VHA Bratislava
 
Publikované CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 21. ISBN 978-80-89523-20-7.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky