Noc múzeí a galérií vo Vojenskom historickom múzeu 19. mája 2018- avízo

Plagat uprava
13.04.2018

PROGRAM

podujatia „Noc múzeí a galérií 2018“ vo VHM - Múzejné oddelenie Piešťany

Dátum konania podujatia: 19. mája 2018
Čas: 13.00 h – 24.00 h
Miesto: stála expozícia VHM v Piešťanoch

13:00
Otvorenie expozície múzea pre širokú verejnosť
13:20 – 13:35
Slávnostné otvorenie podujatia, príhovory
13:35 – 13:55
Predstavenie exponátov – BRDM – 1, A7V Sturmpanzerwagen
14:00 – 14:40
Predstavenie panelovej výstavy „Legionári naši hrdinovia veľkej vojny 1914 -1918“
15:00 – 16:30
Prednáška s besedou na tému – Slovensko v období 1. svetovej vojny
13:00 – 24:00
Výstava chladných a palných zbraní a munície KVH ČSĽA Piešťany
13:00 – 24:00
Dioráma KVH Kolíňany s ukážkami činností ČSĽA o 14:00, 17:00 a 21:00
13:00 – 24:00
Prezentácia KVH Západ – Červená armáda
13:00 – 24:00
Statická ukážka leteckej techniky v spolupráci s KVH ČSĽA Piešťany
13:00 – 24:00
Statická ukážka leteckej techniky v spolupráci so skupinou virtuálne Biele Albatrosy
13:00 – 24:00
Statická ukážka prúdového bombardéru Il – 28
13:00 – 24:00
Premietanie dokumentárnych filmov a dokumentov s vojenskou tematikou
13:00 – 20:00
Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu OS SR – Regrutačnej skupiny Trnava
24:00
Ukončenie podujatia, zatvorenie expozície múzea

Plagát na stiahnutie


PROGRAM 

podujatia „ Noc múzeí a galérií 2018“ vo VHM - Múzejné oddelenie Svidník v spolupráci s obcou Vyšný Komárnik

Dátum konania podujatia: 19. mája 2018
Čas: 16.00 h – 24.00 h
Miesto: Centrálna expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku
Vyhliadková veža vo Vyšnom Komárniku

16:00 – 24:00
Prehliadka Centrálnej expozície VHÚ – Mo VHM vo Svidníku a exponátov umiestnených v Parku bojovej techniky.
16:00
Otvorenie programu podujatia na Vyhliadkovej veži na Dukle
16:00 – 22:00
Propagácia VHÚ zamestnancami Mo Svidník VHM - v priestore pred Vyhliadkovou vežou na Dukle         
16:00 – 22:00
Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu - Regrutačnej skupiny Prešov v priestore pred Vyhliadkovou vežou
16:00 – 21:00
Dioráma KVH Hodošík
16:00 – 21:00
Statická ukážka kolesovej a pásovej techniky PPÚ/2. mechanizovanej brigády v Prešove na parkovisku pri pamätníku Míľnik na Dukle
16:00 – 20:00
Prezentácia ručných palných zbraní Klubom vojenskej histórie (KVH) Krasnogvardejci Košice pri pamätníku Míľnik na Dukle
16:30 – 17:00
Prezentácia práce psovodov Vojenskej polície Prešov na parkovisku pri pamätníku Míľnik na Dukle
17:00 – 18:00
Statická ukážka služobných hasičských áut Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku. Ukážka práce svidníckych hasičov pri pamätníku Míľnik na Dukle
17:30 – 18:00
Ukážky boja zblízka a dynamická ukážka s použitím cvičnej munície príslušníkmi 2. mechanizovanej brigády v Prešove pri pamätníku Míľnik na Dukle
18:00 – 18:30
Malá ukážka bojov – KVH Krasnogvardejci Košice na lúke pri pamätníku Míľnik na Dukle
18:30 – 19:00
Zapálenie vatry víťazstva na počesť obetí 2. svetovej vojny pri pamätníku Míľnik na Dukle
20:00 – 21:00
Pálenie gréckych ohňov na Pamätníku 1. ČSAZ na Dukle
19:00 – 24:00
Posedenie pri vatre víťazstva pri pamätníku Míľnik na Dukle
24:00
Ukončenie podujatia, zatvorenie expozícií múzea

​Plagát na stiahnutie