Oblek Andreja Stropkovského – preživšej obete tokajíckej tragédie

Oblek Andreja Stropkovského, svedka tokajíckej tragédie
24.11.2022
K obciam, ktorých obyvatelia počas druhej svetovej vojny podporovali partizánske oddiely na severovýchode Slovenska, patrila aj obec Tokajík. Nemci sa jeho obyvateľom za pomoc partizánom pomstili obzvlášť krutým spôsobom. Dňa 19. novembra 1944, ktorý je v histórii národného boja za oslobodenie známy aj ako „krvavá nedeľa“, nemecká jednotka vtrhla do Tokajíka a popravila 32 tokajíckych mužov a evakuantov. Dedinu následne vydrancovala a zapálila. Popravu z celkového počtu 34 mužov akoby zázrakom prežili len dvaja z nich – Michal Medvedz a Andrej Stropkovský.
 
V zbierkovom fonde múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany sa nachádza aj cenný zbierkový predmet – károvaný oblek šedej farby, pozostávajúci zo saka a nohavíc. Oblek patril Andrejovi Stropkovskému, jednému z dvoch preživších obetí tokajíckeho masakra. V roku 1985 získalo oblek do svojich zbierok vtedajšie Dukelské múzeum a v súčasnosti je prezentovaný v Múzeu Tokajíckej tragédie v Tokajíku.
 
Andrej Stropkovský sa narodil v roku 1924 v obci Tokajík a zomrel v roku 1989. Pracoval v lesoch, poznal veľmi dobre všetky chodníčky a možnosť voľného pohybu v miestnych lesoch využil v prospech partizánskeho hnutia ako spojka. Vďaka jeho odhodlaniu sa dôležité informácie dostávali do Stropkova k partizánovi Polončákovi a potom do Vyšnej Sitnice k Bohačovi. Správy prenášal zašité do podšívky čiapky. V nedeľu 19. novembra 1944 Nemci zhromaždili mužov z obce a evakuantov v záhrade pri miestnom kostole. Potom ich odviedli za dedinu, kde si vypočuli rozsudok smrti. Streľbe podľahlo 32 mužov, Andrej Stropkovský a Michal Medvedz prežili, avšak s ťažkými zraneniami. Michal Medvedz bol v bezvedomí, no Andrej Stropkovský, ktorý utrpel zranenia pravej nohy a boku, nestratil vedomie a vďaka jeho spomienkam sú známe podrobnosti tejto popravy. Zostal nehybne ležať, aby vrahovia nezistili, že je nažive. Videl, ako prechádzali medzi mŕtvolami a tých, čo ešte javili známky života, likvidovali. Aj do samotného Andreja Stropkovského jeden z Nemcov kopol, stupil mu na chrbát a poznamenal „kaput“. Pri poprave prišiel aj o svojho 23-ročného brata Juraja. Stropkovský s Medvedzom sa potom skrývali v lesnej drevenej kolibe až do oslobodenia Tokajíka koncom novembra 1944. Ženy, deti a starcov Nemci z obce vyhnali a Tokajík vypálili. Zachoval sa len kostol a jediný dom, v ktorom si obaja preživší našli po oslobodení dočasné útočisko.
 
Dňa 30. novembra 1944 sa Stropkovský a Medvedz prvýkrát streli s vojakmi sovietskej Červenej armády, ktorej lekári im poskytli lekársku pomoc. V oslobodenom Tokajíku prežívali obaja tie najťažšie chvíle svojho života, čakajúc na návrat svojich najbližších. Na prosbu Andreja Stropkovského a Michala Medvedza prišli 12. decembra 1944 občania zo susedných Piskoroviec a pomohli zakopať zavraždených do spoločného hrobu priamo na mieste tragédie. Po návrate z evakuácie požiadali príbuzní o exhumáciu obetí tokajíckeho masakra, aby ich mohli pochovať tradičným spôsobom. Na pohrebe, ktorý sa konal 4. apríla 1945 na obecnom cintoríne, sa zúčastnilo okrem pozostalých aj množstvo ľudí z okolitých obcí.
 

Použitá literatúra:

BYSTRICKÝ, Jozef. Vojenské dejiny Slovenska, obdobie 1939 – 1945 : Scenár k Centrálnej expozícii VHM MO Svidník, 2011. In ČAPLOVIČ, Miloslav – BYSTRICKÝ, Jozef. Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945 : Scenár k Centrálnej expozícii VHM MO Svidník, 2011.
Fašistické represálie na Slovensku. PAŽUR, Štefan (zost.). Bratislava : Obzor, 1982, 124 s.
GAJDOŠ, Milan – MIKULA, Ctibor – SCHMIDT, Jozef – TÓTH, Ján Július (zost.). Pamätné miesta boja slovenského ľudu proti fašizmu. Bratislava : Obzor, 1965, 332 s.
CHOVANEC, Ján. Krvavá stopa fašizmu na Slovensku : Památná místa boje československého lidu proti fašismu. (Vydané ako separát publikácie Památná místa boje československého lidu proti fašismu). Praha : Naše vojsko – SPB, 1955, 44 s.
Památná místa boje československého lidu proti fašismu. HOLEČEK, Vojtěch (zost.). Praha : Naše vojsko – SPB, 1955, 407 s.
MINDOŠ, Ivan. Tokajík. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1982, 104 s.
PAŽUR, Štefan. Protifašistický odboj na východnom Slovensku. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1974, 204 s.
RODÁK, Jozef. Tokajík – minulosť a súčasnosť. Tokaik – prošloe i nastojaščee. Tokajík – past and present. Prešov : Adin , 2016, 40 s. ISBN 978-80-89540-80-8.

Internetové zdroje:

FECKOVÁ, Andrea. Obec Tokajík si pripomenula 75. výročie Tokajíckej tragédie a vypálenia obce, 6. 12. 2019 [online]. Cit. 29-1-2020. Dostupné na internete:
http://espektrum.sk/index.php?text=12982-obec-tokajik-si-pripomenula-75-vyrocie-tokajickej-tragedie-a-vypalenia-obce
FECKOVÁ, Andrea. Krvavá nedeľa v obci Tokajík ako memento a zdvihnutá ruka, 30. 11. 2018 [online]. Cit. 29-1-2020. Dostupné na internete: http://www.espektrum.sk/index.php?text=12103-krvava-nedela-v-obci-tokajik-ako-memento-a-zdvihnuta-ruka
KASARDA, Juraj. Tokajícka tragédia I., 24.7.2015 [online]. Cit. 29-1-2020. Dostupné na internete: http://www.kvhbeskydy.sk/tokajicka-tragedia-i/
KASARDA, Juraj. Tokajícka tragédia II., 7.8.2015 [online]. Cit. 29-1-2020. Dostupné na internete: http://www.kvhbeskydy.sk/tokajicka-tragedia-ii/
OČKAYOVÁ, Gréta. Od krvavej nedele v Tokajíku uplynulo 73 rokov, 1. 12. 2017 [online]. Cit. 29-1-2020. Dostupné na internete: http://espektrum.sk/index.php?text=11225-od-krvavej-nedele-v-tokajiku-uplynulo-73-rokov
Stropkovský, Andrej, 1924 – 1989, Heslár SFÚ, SK CINEMA – Databázy Slovenského filmového ústavu [online, rev.27.08.2015]. Cit. 19-4-2020. Dostupné na internete:
http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_auth-0097444-Stropkovsky-Andrej-19241989/
TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar. Po masovej vražde Tokajík ľahol popolom, Pravda 31. 7. 2016 [online]. Cit. 29-1-2020. Dostupné na internete: https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/400392-po-masovej-vrazde-tokajik-lahol-popolom/
Tokajík sa po vojne dlho spamätával, otriasla ním i tragédia, TASR 20.8.2019 [online]. Cit. 20-1-2020. Dostupné na internete:
https://www.teraz.sk/regiony/tokajik-sa-po-vojne-dlho-spamataval/413700-clanok.html
 
Text: Mgr. Gabriel Blaško, VHÚ – VHM Piešťany, Múzejné oddelenie Svidník