Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
20.07.2022
Rozpočtová organizácia Vojenský historický ústav v Bratislave súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informujeme o voľných pracovných miestach zamestnancov odmeňovaných v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Odborný referent (VS) Odboru logistického zabezpečenia VHÚ, platová trieda 5

Odborný referent (VS) Riaditeľstva Vojenského historického ústavu, platová trieda 5

Bližšie informácie nájdete na https://www.vhu.sk/kariera/