Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Prezentácia publikácie ,,Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny“

Aktualizované:
Prezentácia publikácie ,,Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny“
Prezentácia publikácie ,,Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny“
Dňa 7. 3. 2019 sa v priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku uskutočnila prezentácia publikácie Vojenského historického ústavu (ďalej len „VHÚ“) „Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny“, s podtitulom „Vojenské dejiny Slovenska 1914 – 1919 (Slovom a obrazom)“, autorov plk. Mgr. Miloslava Čaploviča, PhD. a Mgr. Jany Zaťkovej, PhD.
Podujatie zorganizoval VHÚ v spolupráci s Podduklianskou knižnicou vo Svidníku. Po slávnostnom otvorení a príhovore riaditeľa knižnice Mgr. Kamila Beňka vystúpil s prejavom riaditeľ VHÚ a spoluautor publikácie plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., ktorý priblížil zúčastneným prezentovanú publikáciu. Vo svojom prejave okrem iného ocenil spoluprácu so spoluautorkou publikácie Mgr. Janou Zaťkovou PhD., ktorá sa prezentácie nezúčastnila. Kniha „Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny“ poskytuje čitateľovi obraz Slovenska  v období prvej svetovej vojny od jej vypuknutia až po boje o Slovensko v roku 1919. V jednotlivých kapitolách sa autori zaoberajú príčinami vypuknutia 1. svetovej vojny  v Európe, situáciou na Slovensku počas ťažkých vojnových rokov, činnosťou Slovákov v rakúsko-uhorskej armáde a československých légiách na bojiskách prvej svetovej vojny, vznikom Československa a bojovými akciami o slovenské územie v roku 1919. Na akcii bol okrem spomínanej knihy prezentovaný aj krátky dokumentárny film z dielne VHÚ o živote jednej z najvýznamnejších osobností novodobých dejín Slovenska, diplomata, politika, letca, brigádneho generála ozbrojených síl Francúzska, ale aj astronóma a fotografa Milana Rastislava Štefánika (21. 7. 1880 – 4. 5. 1919). Na podujatí sa zúčastnili pozvaní hostia a záujemcovia o túto problematiku. Po skončení slávnostnej prezentácie program pokračoval diskusiou o oboch prezentovaných dielach.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky