Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Priepustka na opustenie tábora Cholmondeley Park Camp

Aktualizované:
VHM Piešťany, Zbierka XXII, P 332 Priepustka na opustenie tábora Cholmondeley Park
Životné cesty mnohých Čechov a Slovákov, ktorí sa nestotožnili s rozbitím Československa a vzniku Slovenského štátu a Protektorátu Čechy a Morava, vyústili do ilegálneho odchodu za hranice s úmyslom aktívneho sa zapojenia do československého zahraničného odboja.
 
Mimoriadne zásluhy pre vytvorenie podmienok pre sformovanie československých zahraničných jednotiek vo Veľkej Británii mala aj rodina Cholmondeley, predovšetkým George Hugh Cholmondeley, 6. markíz z Cholmondeley. Ten umožnil, aby na jeho panstve v grófstve Cheshire, vybudovali vojenský tábor pre čs. vojakov evakuovaných z porazeného Francúzska. V súvislosti s príchodom čs. vojakov z Francúzska do Veľkej Británie treba zdôrazniť, že ich životné a sociálne podmienky boli oproti ich predchádzajúcim skúsenostiam z Francúzska úplne rozdielne. Neprivítala ich panika, chaos, ale priateľské privítanie, fungujúca organizácia a odhodlanie bojovať proti nenávidenému nepriateľovi.
 
V zámockom parku v Cholmondeley bol vybudovaný vojenský tábor, na československých vojakov tam čakali stany, lôžka so slamníkmi, umyvárne a dostatok jedla.
 
12. augusta 1940 vznikla v areáli tohto panstva 1. československá zmiešaná brigáda. Spolubojovníci príslušníkov pozemného vojska - československí letci a pozemný letecký personál boli po krátkom pobyte v tábore Cholmondeley presunutí na letecké základne britského Kráľovského letectva a následne zaradení do dobrovoľníckej zálohy Kráľovského letectva (R.A.F.V.R.).
 
Život v tábore dokumentuje aj krátkometrážny film Czech Army in England, z produkcie War Office Film Unit z 9. júla 1940, ktorého autorom je Gerry Massey – Collier a ktorý je súčasťou zbierok Imperial War Museum v Londýne. Po predchádzajúcich negatívnych skúsenostiach vo Francúzsku československí vojaci oceňovali britský poriadok a disciplínu, ktoré v tábore panovali. Plukovník František Kaplan spomínal: „Obyvatelia Cholmondeley pre nás robili, čo mohli. Ani na nás sa nemohol nik sťažovať. Tiež by sme pre nich urobili všetko, čo by sme mohli.“ Život československých vojakov v Cholmondeley Park Camp pritom nebol obmedzený len hranicami tábora. Priepustka č. 64 z 15. júla 1940 umožňovala jej držiteľovi opustiť tábor do vzdialenosti max. 4 míle (približne 6,5 km) v pracovných dňoch od 19:00 do 22:30, v sobotu od 14:00 do 22:30 a v nedeľu od 10:00 do 22:30. Doba platnosti pritom nebola špecifikovaná. Takéto priepustky neboli výnimočné a vojaci pravdepodobne tábor skutočne opúšťali. A ako uvádza Jaroslav Beránek v príhovore knihy Freedom in the Air: A czech Flyer and his Aircrew Dog, na československých „veselých a odvážnych vojakov“ nespomínali domáci len v Cholmondeley, ale aj v iných častiach panstva Cheshire.
 
Priepustka z Cholmondeley Campu pochádza z pozostalosti genmjr. v. v. Mikuláša Grofčíka, príslušníka 312. čs. stíhacej perute, ktorá bola do zbierok VHM Piešťany zaradená začiatkom roka 2022.
 

Použité pramene a literatúra:

Vojenský ústredný archív Praha, Letecké karty čs. príslušníkov RAF, karta evid. č. 788259 Mikuláš Grofčík.
VHÚ – VHM Piešťany, Výskumná správa č. VHÚ-VHM-9-2/2022 zo dňa 18. marca 2022.
VHÚ – VHM Piešťany, Zbierka XXII – Písomnosti, P 332 Priepustka na opustenie tábora Cholmondeley Park Camp (15. júl 1940), katalogizačná karta.
ADAMEC, František. Liberator 995 se nevrátil. 311. čs. bombardovací peruť RAF a příběh osmi letců osádky kapitána Otakara Žanty. Praha : Epocha, 2021. ISBN 978-80-278-0041-4.
JAKL, Tomáš – PLACHÝ, Jiří – RAJLICH, Jiří. Československá zahraniční armáda v roce 1940. Praha : MO ČR – VHÚ Praha, 2020. In: 64-20_Čs-zahraniční-armáda-v-roce-1940_BROŽURA.pdf (vhu.cz).
ROSS, Hamish. Freedom in the Air: A Czech Flyer and His Aircrew Dog. Barnsley : Pen & Sword Aviation, 2007. ISBN 978 1 78159 454 4.
ŠTAIGL, Jan a kol. Generáli. Slovenská vojenská generalita 1918 – 2009. Bratislava : Magnet Press, 2009, 222 s. ISBN 978-80-89169-17-7.
Imperial War Museum, AYY 25, film Czech Army in England (1940). Dostupné na: CZECH ARMY IN ENGLAND [Allocated Title] | Imperial War Museums (iwm.org.uk)
 
Text: PhDr. Viera Jurková, VHÚ-VHM Piešťany
Foto: VHÚ-VHM Piešťany

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky