Prilba M 26 Adrian

Prilba M 26 Adrian
15.03.2023
Pred vyhlásením prvej svetovej vojny sa nekládol osobitný dôraz na ochranu hlavy vojaka. Vojaci nosili hlavne látkové či kožené pokrývky hlavy, ktoré však nemohli zabezpečiť dostatočnú ochrannú funkciu pred devastujúcimi účinkami moderných zbraní. Veľká vojna však so sebou priniesla zmenu štýlu vedenia bojov a zmenila aj ich charakter. Nedostatočná ochrana hlavy vojakov sa naplno prejavila pri bojoch v zákopoch. Masové použitie delostrelectva a automatických zbraní spôsobilo obrovské straty na oboch stranách, čo bolo impulzom pre zvýšenie ochrany hláv vojakov. 

Prvou oceľovou prilbou, masovo zavedenou na bojiskách prvej svetovej vojny, bola francúzska prilba  M 15, ktorá bola navrhnutá generálom intendancie Louisom Augustom Adrianom (1859 – 1933). Dodávky prilieb M 15 prvým francúzskym jednotkám začali v júni 1915. Do konca roku 1915 bolo vyrobených 2 milióny kusov tejto prilby. Nemecká armáda začala prvé oceľové prilby zavádzať do výbavy jednotlivca až v januári 1916. 

Prilba M 26 vznikla vylepšením staršieho typu Adrian M 15. Vizuálne boli prilby veľmi podobné, líšili sa však použitým materiálom – mangánová oceľ, jeho hrúbkou, ktorá sa zvýšila na 0,9 mm i zjednodušeným výrobným procesom. Z dôvodu lepšieho maskovania vojakov v teréne, došlo v roku 1936 aj k zmene farby prilby na kaki. V polovici 30. rokov 20. storočia bola prilba postupne zavádzaná ako výstrojná súčiastka francúzskej armády. V tomto období vzniklo viacero jej modifikácii, a to nielen v krajine jej vzniku – vo Francúzsku, ale aj v Belgicku, Československu, Holandsku či Rumunsku. 

Počas druhej svetovej vojny sa dostala aj do výstroja príslušníkov 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku a po presune z porazeného Francúzska do Veľkej Británie zotrvala krátky čas  aj vo výstroji čs. vojakov – príslušníkov 1. čs. zmiešanej brigády vo Veľkej Británii.

Prilba M 26 je vysoká 16,5 cm, široká 22 cm a jej dĺžka je 31 cm. So svojou hmotnosťou 954 g sa v porovnaní s prilbami vyrábanými v tomto období radí medzi najľahšie. Skladá sa zo zvonu, hrebeňa, odznaku, predného a zadného štítku. Zvon má pologuľatý, pozdĺžne mierne oválny tvar. Okraj zvonu je v dolnej časti vyhnutý a prechádza do striešky zakončenej predĺženým predným a zadným štítkom. Hrany sú obrúbené naletovaným tenkým hliníkovým plechom.  Na temene zvonu je vyvŕtaných 8 vetracích otvorov, ktoré sú prekryté pozdĺžne prinitovaným tvarovaným hliníkovým hrebeňom. V prednej časti zvonu prilby – medzi predným štítkom a hrebeňom, je upevnený okrúhly odznak s priemerom 5 cm, ktorý znázorňuje vybuchujúci granát s iniciálami RF (République française – Francúzska republika). Odznaky na prilbe boli rozdielne pre jednotlivé druhy zbraní a služieb. 

Vojenské historické múzeum Piešťany nadobudlo prilbu formou nákupu v roku 2007. Pôvodné vnútorné čalúnenie bolo v rámci jej reštaurovania nahradené novým, vyrobeným z čiernej koženky. Podbradník je vyrobený z hrubšej, semišom podlepenej kože. Vnútorná výplň je ku kovovej časti prilby prinitovaná dvojicami nitov vpredu i vzadu, rovnako aj po stranách zvona prilby.
 
Text a foto: Mgr. Dušan DZURO, VHÚ – VHM Piešťany 

Zdroje:
BENEŠ, Ctirad: Ochrana i ozdoba válečníka. Praha : Naše vojsko, 2002. ISBN 80-206-0651-3.