Rozvoj bilaterálnych vzťahov s partnerským pracoviskom Armády ČR – Vojenský ústřední archiv v Prahe (Česká republika).

Rozvoj bilaterálnych vzťahov s partnerským pracoviskom Armády ČR – Vojenský ústřední archiv v Prahe (Česká republika).
10.11.2022
V dňoch 2. - 4. novembra 2022 delegácia Vojenského historického ústavu v Bratislave (ďalej VHÚ) na čele s riaditeľom VHÚ plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD. navštívila partnerské pracovisko Armády ČR – Vojenský ústřední archiv v Prahe (ďalej VÚA Praha).

Počas bilaterálnych rokovaní boli prerokované odborné otázky v tých oblastiach, ktoré tvoria vedecký záujem oboch inštitúcií. Vrcholní predstavitelia VÚA Praha a VHÚ Bratislava si zároveň vymenili zásadné informácie o činnosti vyššie uvedených inštitúcií, ako aj o ich ďalšom smerovaní. Riaditeľ Vojenského historického archívu Bratislava (ďalej VHA) Mgr. Peter Kralčák, Phd. a PhDr. Milena Balcová z VHA sa oboznámili so spôsobom digitalizácie archívneho materiálu vo VHA Praha a vymenili si vzájomné skúsenosti ako v tejto oblasti, tak aj v oblasti spravovania e-bádateľne oboch archívov. Riaditelia oboch partnerských inštitúcií sa zhodli na prospešnosti dvojstrannej spolupráce, ktorá je postavená na základe Zmluvy o spolupráci a vzájomnej pomoci z 11. septembra 2009. Zároveň konštatovali, že VÚA Praha a VHÚ Bratislava majú nadštandardné vzťahy, ktoré hodlajú naďalej upevňovať a prehlbovať.

V rámci sprievodného programu delegácia VHÚ navštívila novú expozíciu Armádního muzea VHÚ Praha na Žižkove, Národní památník hrdinů Heydrichiády a Národní archiv v Prahe. V posledný deň bilaterálnej návštevy podpísali riaditeľ VHÚ Bratislava plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a riaditeľ VÚA Praha Mgr. Josef Žikeš Memorandum o spolupráci vojenských archívov oboch štátov.

Text a foto: VHÚ Bratislava