SÜDWIND 2017

Pohronský Ruskov - Sudwind rekonštrukcia bojov
16.08.2017
Aj tento rok sa obcou Pohronský Ruskov a jej okolím rozliehali zvuky delostreleckých sálv,  explózií bômb a granátov, ako aj streľby z pechotných zbraní. Do tejto vojnovej vravy sa miešalo škrípanie pásov obrnenej techniky a hučanie leteckých motorov. Dňa 13. augusta 2017 sa pod záštitou Vojenského historického ústavu Bratislava (ďalej len „VHÚ“) uskutočnila kultúrno-spoločenská akcia zorganizovaná Military Historical Museum v Pohronskom Ruskove za spolupráce s klubmi vojenskej histórie. VHÚ predstavil v prezentačnom stane zbierkové predmety pochádzajúce zo zbierok Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Na výstave múzejní pracovníci prezentovali svetoznáme ručné palné zbrane z obdobia 20. storočia československej i zahraničnej proveniencie. Zo zbierok VHÚ na bojisku dominovalo samohybné delo SD-100 a tank T-34/85. Okrem dôrazu na historickú rekonštrukciu bojov operácie "Južný vietor" dynamické ukážky reprezentovali minulé storočie v znázornení bojových stretov a výcviku vojsk na našom území. Veľké spestrenie akcie pripravila letecká skupina RetroSkyTeam z aeroklubu Košice. Popri ukážkach mali návštevníci možnosť prejsť voľne prístupnou expozíciou miestneho múzea. Kvalitnú prípravu a organizáciu podujatia potvrdila bohatá účasť občianskych združení zaoberajúcich sa vojenskými dejinami a nefalšovaný záujem návštevníkov zo širokých kruhov verejnosti.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ