Účasť vojenských múzejníkov na 18. ročníku Festivalu múzeí na Slovensku

Otvorenie Festivalu múzeí 2022
09.06.2022
Múzeum vo Svätom Antone hostilo v dňoch 5. – 7. júna 2022 už 18. ročník Festivalu múzeí na Slovensku, ktorý sa konal pod patronátom doterajších predsedov Zväzu múzeí na Slovensku. Pre vyše 150 zamestnancov slovenských múzeí, medzi nimi aj Vojenského historického múzea v Piešťanoch, bol miestom stretnutia i nadväzovania nových kontaktov, výmeny názorov a skúseností a v neposlednom rade príležitosťou prezentovať činnosť svojho múzea a jeho zbierky nielen kolegom z múzeí, ale aj širokej laickej verejnosti s cieľom zaujať a možno aj inšpirovať k osobnej návšteve.

Riaditeľ Múzea vo Svätom Antone Ing. Štefan Engel, PhD. a predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS), Mgr. Františka Marcinová, PhD. otvorili festival na nádvorí kaštieľa. Potom sa v zrekonštruovaných priestoroch barokovej sýpky predstavili s prezentáciami zástupcovia troch desiatok slovenských múzeí. Večerné posedenie múzejníkov, nesúce sa v priateľskom duchu, obohatili vystúpenia sokoliarskej skupiny sv. Bavona zo Štiavnických Baní a country skupiny Silné vetry z Banskej Štiavnice.

Druhý deň festivalu otvorila konferencia, ktorej obsah bol zameraný na problematiku významu prírodovedných zbierok v zbierkových fondoch múzeí a ich odbornej správy. Zaujímavé príspevky boli venované aj sokoliarstvu a jeho zápisu do svetového dedičstva UNESCO, banskoštiavnickému regiónu, unikátnym zbierkam Slovenského baníckeho múzea a predstaveniu tzv. Poľovníckej galérie Múzea vo Svätom Antone.

Múzejníci si v rámci programu festivalu mohli pozrieť veľmi zaujímavú komentovanú prehliadku historickej a poľovníckej expozície v priestoroch svätoantonského kaštieľa. Tohtoročný festival múzeí bol obohatený aj o oslavu 30. výročia vzniku ZMS, ktorá sa z dôvodu pandemickej situácie nemohla uskutočniť v plánovanom termíne. Slávnostný večer sa niesol nielen v duchu spomienok bývalých predsedov ZMS, ale aj prezentácií aktuálnej činnosti ZMS, jej odborných komisií i vízií a výziev, ktorým slovenské múzejníctvo momentálne čelí. Počas večera bolo udelených aj viacero ocenení, medzi nimi bola historicky prvýkrát udelená aj cena Z. Z. Stránskeho.

Posledný deň festivalu bol venovaný prehliadkam Múzea vo Svätom Antone a Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.


Text: PhDr. Viera Jurková, VHÚ-VHM Piešťany
Foto: PhDr. Viera Jurková, VHÚ-VHM Piešťany