Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3

Aktualizované:
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3
DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3.
(1711 – 1914).

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 241 s., fotogr., mp., tabl., pram. a lit., ISBN 80-88842-02-6
V priamej nadväznosti na predchádzajúce zväzky autori popisujú vývoj vojenstva v habsburskej monarchii s osobitným zreteľom na Slovensko a Slovákov od konca stavovských povstaní, resp. vytvorenia stálej armády do vypuknutia prvej svetovej vojny. Čitateľ tu nájde informácie o organizácii habsburskej armády, druhoch vojsk, výstroji a výzbroji, výcviku, disciplíne, o stratégii a taktike, o vývoji vojenstva v období formovania novodobých národov, vojenských reformách, účasti habsburskej armády na koaličných vojnách, o konkrétnych vojenských operáciách na území Slovenska. Vychádzajúc z cieľov revolučných hnutí rokov 1848/1849 v Európe sa autori zameriavajú na špecifiká v Uhorsku, na vyústenie slovenského národného hnutia do ozbrojeného povstania, popisujú organizáciu slovenského dobrovoľníckeho zboru, prípravy, priebeh a výsledky septembrovej výpravy, zimného ťaženia, letnej výpravy na Slovensko, taktiku vojsk, ich zloženie, mapujú dislokáciu cisárskych a honvédskych vojsk na Slovensku a pod. V ďalších častiach sledujú vývoj vojenstva v období dualizmu, zmeny v mocenských vzťahoch na prelome storočia končiac vojenskými prípravami na prvú svetovú vojnu, vrátane popisu rakúsko-uhorských vojnových plánov.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky