1996
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3

Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3

DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3.
(1711 – 1914).

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 241 s., fotogr., mp., tabl., pram. a lit., ISBN 80-88842-02-6
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4

Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4

HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav:
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. (1914 – 1939).

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 264 s., fotogr., mp., tabl., pram. a lit., ISBN 80-88842-05-0
Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska

Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska

ŠTEFANSKÝ, Václav, zost.:
Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska
. Zborník príspevkov a materiálov z me-dzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 25. – 26. apríla 1995.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1996, 232 s., reg.
Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie

Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie

KLEIN, Bohuš, zost.: Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie. Zborník štúdií z vedeckej konferencie k 50. výročiu bojov o Duklu.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1996, 103 s., reg.
H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996

H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996

ŠTAIGL, Jan, zost.: H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996.

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 129 s.