Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie

Vypublikované:
Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie
Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie
KLEIN, Bohuš, zost.: Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie. Zborník štúdií z vedeckej konferencie k 50. výročiu bojov o Duklu.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1996, 103 s., reg.
Osem publikovaných príspevkov približuje priebeh a význam Karpatsko-duklianskej operácie v širších vojenskohistorických súvislostiach, a to: vojenskohistorický význam Duklianskeho priesmyku do začiatku Karpatsko-duklianskej operácie sovietskej armády v roku 1944, úloha a činnosť východoslovenskej armády v príprave obrany vo východných Karpatoch, partizánske hnutie na východnom Slovensku počas Karpatsko-duklianskej operácie,otázky slovensko-poľského pohraničia v jeseni 1944, účasť 2. čs. paradesantnej brigády v operácii, a príčiny jej oneskoreného presunu na povstalecké územie, straty 38. armády a 1. čs. armádneho zboru v Karpatsko-duklianskej operácii, neznáme kapitoly zo života príslušníkov 1. ČSAZ.
Návrat na začiatok stránky