Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska

Aktualizované:
Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska
Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska
ŠTEFANSKÝ, Václav, zost.:
Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska
. Zborník príspevkov a materiálov z me-dzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 25. – 26. apríla 1995.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1996, 232 s., reg.
Pri príležitosti 50. výročia skončenia druhej svetovej vojny vojenskí historici na Slovensku, ako aj zo zahraničných partnerských inštitúcií využili príležitosť na objektívnu vedeckú analýzu celého zložitého vojnového obdobia, ktoré zásadným spôsobom determinovalo charakter, formy a hlavne prelomové zmeny účasti Slovenska na prebiehajúcom vojnovom konflikte. Príspevky boli široko koncipované, týkali sa strednej Európy v závere 2. svetovej vojny, bojovej činnosti pri oslobodzovaní Slovenska. Z rumunskej strany obohatili poznanie politicko-strategickej situácie Rumunska a činnosti armády počas záverečnej fázy vojny, o rumunskej armáde na Slovensku. Maďarský historik sa zameral na vojensko-politické vzťahy od Budapešti po Viedeň, bol analyzovaný aj ľudácky režim a ozbrojené sily 1. Slovenskej republiky pri oslobodzovaní Slovenska v roku 1945, tiež niektoré otázky riadenia partizánskej vojny počas oslobodzovania Slovenska, slovenský domáci odboj po novembri 1944 a slovenská historiografia, reagencia obyvateľov Slovenska na politické a vojenské udalosti koncom druhej svetovej vojny, kontra-propaganda voči oslobodzovaniu Slovenska v roku 1945, oslobodzovanie Košíc, organizovanie školy čs. dôstojníkov po bojoch na Dukle a ich účasť v oslobodzovacích bojoch.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky