Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996

Vypublikované:
H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996
H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996
ŠTAIGL, Jan, zost.: H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996.

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 129 s.
Historická príloha je súborom samostatných štúdií: Klein, Bohuš: Vojenskohistorické súvislosti začlenenia Slovenska do Uhorského štátu v 10. – 12 storočí; Dangl, Vojtech: O vzťahu slovenskej spoločnosti k armáde na prelome 19. a 20. storočia; Hronský, Marián: K otázkam vedenia vojny, doplňovania a zásobovania rakúsko-uhorskej armády v prvej svetovej vojne (1914 – 1918); Slepcov, Igor: Obyvatelia severovýchodnej oblasti východného Slovenska v období 1. svetovej vojny 1914 – 1945; Čaplovič, Miloslav: K niektorým otázkam vzniku a organizačného vývoja Rodobrany v rokoch 1923 – 1929; Štefanský, Václav: Ferdinand Čatloš a armáda na Slovensku od októbra 1938 do augusta 1944 (náčrt problematiky); Šimunič, Pavel: Vojenské školstvo na Slovensku v rokoch 1939 – 1944; Korček, Ján – Bystrický, Jozef: Slovenské národné povstanie v európskej rezistencii; Hospodár, Vladimír: Prechod frontu územím Slovenska počas 2. svetovej vojny a násilné odvlečenie čs. občanov do nápravno-pracovných táborov a kolónií v ZSSR; Štaigl, Jan: K niektorým otázkam existencie slovenských národných jednotiek v čs. armáde po 2. svetovej vojne.
Návrat na začiatok stránky