Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4

Aktualizované:
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4
HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav:
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. (1914 – 1939).

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 264 s., fotogr., mp., tabl., pram. a lit., ISBN 80-88842-05-0
Ďalší zväzok organicky nadväzujúci na predchádzajúce časti Vojenských dejín Slovenska mapuje problematiku vojenskopolitického vývoja Slovenska a pôsobenia ozbrojených síl na jeho území v období svetového ozbrojeného konfliktu a zápasu o Slovensko, v období zásadných medzinárodných a vnútropolitických udalostí, ktoré ovplyvnili smer vývoja armády na slovenskom teritóriu. Autori hodnotia miesto slovenského prvku v armáde, či už v rakúsko-uhorskej, spojeneckej alebo česko-slovenskej, približujú aktivity armády a ozbrojených síl na území Slovenska a zachytávajú dôsledky vojenských udalostí na obyvateľstvo. Špecificky vojenskej problematike sa venujú na pozadí širších medzinárodných a vnútropolitických súvislostí, so zdôraznením ich významu pre vojenské dejiny Slovenska a vývoj vojenskej otázky na Slovensku. Problematiku zväzku uzatvára mobilizácia čs. brannej moci v dramatickom roku 1938, udalosti medzi októbrom 1938 a marcom 1939 a obraz armády v politike slovenskej autonómnej vlády. Podobne ako predchádzajúce časti text dopĺňajú fotografie, mapky i prehľadné tabuľky.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky