Vojenské historické múzeum v Piešťanoch bude mať novú výstavnú halu

Vojenské historické múzeum v Piešťanoch bude mať novú výstavnú halu
16.06.2022
V areáli Vojenského historického múzea v Piešťanoch pribudne nová moderná hala pre veľkorozmerné múzejné predmety. Návštevníci v nej budú môcť vidieť vývoj a výzbroj ozbrojených síl po roku 1945 až po súčasnosť. S návrhom začatia obstarávania stavby dnes súhlasila vláda SR.

Vybudovanie moderných priestorov podľa riaditeľa Vojenského historického ústavu plk. Miloslava Čaploviča zvýši nielen ochranu a bezpečnosť vzácnych 75 veľkorozmerných zbierkových predmetov, ale tiež komfort návštevníkov. „Nová hala zlepší podmienky pre starostlivosť o múzejné predmety dokumentujúce dejiny vojenstva a ich prezentáciu širokej verejnosti. Zaujímavosťou pre návštevníkov bude možnosť vidieť našich reštaurátorov priamo pri práci na obnove týchto historických unikátov,“ priblížil riaditeľ VHÚ.

V rozvojovom úsilí podporuje Vojenský historický ústav aj rezort obrany. Minister Jaroslav Naď zdôraznil povinnosť uchovania dôležitej súčasti našej histórie pre ďalšie generácie. „Reálna podpora sa prejavuje v praxi, a to aj priamo vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch – z vyčlenených finančných prostriedkov MO SR už boli rekonštruované tri výstavné haly a som rád, že k nim pribudne ďalšia, úplne nová a moderná,“ povedal.

Podľa spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie sú predpokladané náklady na realizáciu stavby v celkovej výške 4, 07 mil. € vrátane DPH, pričom realizácia sa predpokladá v rokoch 2022 až 2024. Spresnenie nákladov aj termín ukončenia bude závisieť od procesu verejného obstarávania.

Prevzaté:
https://www.mosr.sk/51621-sk/vojenske-historicke-muzeum-v-piestanoch-bude-mat-novu-vystavnu-halu/

Autor: MO SR - KOd
Foto: VHÚ