Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vojenskí historici, archivári a múzejníci v operácii Spoločná zodpovednosť

Aktualizované:
Vojenskí historici, archivári a múzejníci v operácii Spoločná zodpovednosť
Vojenskí historici, archivári a múzejníci v operácii Spoločná zodpovednosť
V dňoch 30. 10. – 1. 11. 2020 sa do organizačne a logisticky najrozsiahlejšej operácie v histórii Ozbrojených síl SR, ktorej úlohou bolo celoplošné pretestovanie obyvateľov Slovenskej republiky, aktívne  zapojili aj naši profesionálni vojaci, ktorí sú vyčlenení na plnenie úloh Vojenského historického ústavu.

Počas uplynulých dvoch dní ako velitelia odberných stredísk, resp. ako členovia ich podporných tímov, plnili škálu služobných úloh, ktorých splnenie umožnilo naplnenie ambiciózneho cieľa operácie Spoločná zodpovednosť.

Okrem tejto skupiny našich kolegov vo vojenských rovnošatách sa do neľútostného boja proti neviditeľnému nepriateľovi – ochoreniu COVID-19 zapojilo aj niekoľko dobrovoľníkov z radov zamestnancov VHÚ, ktorí na viacerých odberných miestach v rôznych kútoch našej vlasti  zabezpečovali rozsiahlu administratívnu agendu spojenú s celoplošným pretestovaním nášho obyvateľstva.

Aj ich zásluhou sa podarilo celoplošne pretestovať veľkú časť obyvateľstva Slovenska a odhaliť takmer štyri  desiatky tisíc pozitívne testovaných osôb. Za ich prácu v neľahkých podmienkach im patrí uznanie nielen členov vlády Slovenskej republiky, ale aj prezidentky Slovenskej republiky a hlavnej veliteľky Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá v tejto súvislosti venovala nasledovné vyjadrenie: „Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa na príprave testovania podieľali.“ ... „Uznanie patrí všetkým, ktorí sa na tom podieľali, predovšetkým vláde, armáde, polícii, hasičskému zboru, zdravotníkom, zdravotníčkam a všetkým ľuďom, ktorí dobrovoľnícky pomáhali.“ K jej uznaniu, ako aj uznaniu  členov vlády Slovenskej republiky sa pripájame aj my, príslušníci a zamestnanci Vojenského historického ústavu.

Priatelia, zostaňme naďalej zodpovední, boj s pandémiou nekončí...  
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky