Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vraciame „nový život“ objektom Vojenského historického múzea

Aktualizované:
Vraciame „nový život“ objektom Vojenského historického múzea
Vraciame „nový život“ objektom Vojenského historického múzea
Jednou zo súčastí Vojenského historického ústavu v Bratislave je aj Vojenské historické múzeum, ktoré je  celoštátnym špecializovaným múzeom. V súlade so svojou odbornou pôsobnosťou vykonáva v oblasti vojenských dejín komplexnú múzejnú dokumentáciu. V oblasti svojej špecializácie je vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou. Zároveň je v oblasti svojej špecializácie aj ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť.

Tieto činnosti môže vykonávať len vďaka zamestnancom Vojenského historického ústavu – pracovníkom Vojenského historického múzea, pre ktorých je ich povolanie častokrát splnením ich životného sna. Široká verejnosť sa o ich kladnom vzťahu a nadšení pre vojenskú minulosť Slovenska môže presvedčiť pri návšteve expozícií Vojenského historického múzea, a to prostredníctvom prezentovaných zbierkových predmetov, ktoré „prešli“ starostlivými rukami našich múzejníkov. 

Avšak prezentovanie zbierkových predmetov by nebolo možné bez spolupráce s ďalšími odborníkmi Vojenského historického ústavu, ktorí zabezpečujú všestrannú odbornú starostlivosť aj o objekty v užívaní Vojenského historického múzea. Svojou prácou sa podieľajú na vytváraní zákonom stanovených podmienok na zabezpečenie výkonu základných odborných činností vo Vojenskom historickom múzeu. Predovšetkým ide o zabezpečenie bezpečnosti zbierkových predmetov a odbornej ochrany zbierkových predmetov, s dôrazom na opravy a rekonštrukcie priestorov, v ktorých sú zbierkové predmety trvale uložené, odborne ošetrované, vedecky skúmané a prezentované.

V súvislosti s hore uvedeným sme pristúpili k postupným, avšak rozsiahlym opravám objektov a priestorov v areáli bývalých piešťanských Kasární SNP, ktoré náležitým spôsobom skvalitnia podmienky na realizáciu odbornej ochrany zbierkových predmetov, ako aj podmienky na vedecké skúmanie a prezentovanie hmotných pamiatok dokumentujúcich vojenskú minulosť Slovenska. Tieto práce sa môžu realizovať len vďaka ústretovosti rezortu obrany, ktoré na rozvoj Vojenského historického ústavu, osobitne Vojenského historického múzea, vyčlenilo nemalé finančné prostriedky.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky