Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

1. Ministerstvá Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945

Aktualizované:
inventár II. inventár II.
Názov fondu Rok Množstvo (škatule) Stav spracovania
Ministerstvo národnej obrany - Fondové odelenie spisy tajné 1939 – 1945 26 inventár
Ministerstvo národnej obrany - Fondové odelenie spisy dóverné 1939 – 1945 1029 inventár I.
inventár II.
Ministerstvo národnej obrany - Fondové odelenie spisy obyčajné 1941 – 1945 926 inventár I.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky