Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vyznamenanie Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR kpt. in memoriam Rudolfa Jasioka

Vypublikované:
Vyznamenanie Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR kpt. in memoriam Rudolfa Jasioka
Vyznamenanie Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR kpt. in memoriam Rudolfa Jasioka
Čestný titul Hrdina Československej republiky (ČSR) bol spolu s Radom červenej zástavy, Radom červenej hviezdy, medailou Za zásluhy o obranu vlasti a medailou Za službu vlasti oficiálne zriadený na základe vládneho nariadenia č. 6/1955 Zb. zo dňa 8. februára 1955. Tento čestný titul bol určený občanom Československa, resp. cudzím štátnym príslušníkom, ako ocenenie ich mimoriadnej odvahy, statočnosti a zásluh pre republiku spojených s vykonaním hrdinského činu, resp. opätovných hrdinských činov. Ideovým vzorom, na základe ktorého bol tento čestný titul zriadený, bol titul Hrdina Sovietskeho zväzu (ZSSR), ktorý bol založený dňa 16. apríla 1934. Čestný titul Hrdinu ČSR udeľoval na návrh vlády prezident republiky, pričom podľa sovietskeho vzoru, keď nositeľovi titulu Hrdina ZSSR bol súčasne prepožičiavaný aj Leninov rád, mal byť aj v Československu vyznamenanému podľa ustanovenia spolu s titulom hrdinu prepožičaný aj Rad Klementa Gottwalda – za budovanie socialistickej vlasti. V praxi sa však tento systém uplatňoval iba vo výnimočných prípadoch. Nositelia titulu Hrdina ČSR, resp. ČSSR boli vyznamenávaní Zlatou hviezdou Hrdinu ČSR, resp. (ČSSR), ku ktorej obdržali aj diplom o vyznamenaní spolu s radovou knižkou ako doklady potrebné pri jej nosení. Vyznamenanie bolo razené zo zlata a malo tvar plastickej päťramennej hviezdy s rozpätím hrotov 29 mm, pričom jej povrch bol hladký a leštený. V strede hviezdy bola vsadená menšia červeno smaltovaná päťramenná hviezdica, pričom na jej averznej strane bol do jej stredu zasadený malý zlatý medailónik s vyobrazením štátneho znaku ČSR (ČSSR). Hviezda sa nosila na 38-mm širokej a 30-mm dlhej látkovej stuhe červenej farby, ktorá bola svojím spodným okrajom spojená so zlatým závesom a vrchným okrajom bola zasadená do zlatej svorky. Samotný záves bol tvorený vodorovne položeným palcátom, pod ktorým boli umiestnené dve prekrížené vavrínové zvitky spojené s hviezdou pomocou závesného krúžku. Zaujímavosťou je, že na reverznej strane tohto krúžku bolo malými číslicami vyrazené poradové číslo vyznamenania. Autorom jeho výtvarného návrhu bol akademický sochár a medailér Otakar Španiel. Zlatá hviezda Hrdinu ČSR (ČSSR) sa nosila vždy na ľavej strane pŕs umiestnená nad ostatnými československými vyznamenaniami, resp. ich stužkami, vždy vo forme in natura, a to v pozícii pred Zlatou hviezdou Hrdinu socialistickej práce. Po smrti vyznamenaného sa Zlatá hviezda nevracala do prezidentskej kancelárie, ale ponechávala sa pozostalým v pietnej úschove, tí ju však nesmeli nosiť.

Prvýkrát bol titul Hrdina ČSSR spolu s právom nosiť Zlatú hviezdu udelený dňa 11. novembra 1965 armádnemu generálovi Ludvíkovi Svobodovi. Ten bol týmto titulom opätovne vyznamenaný aj 30. apríla 1970 a 30. mája 1975. Poslednýkrát bol tento čestný titul (Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR č. 24) udelený dňa 3. decembra 1982 vtedajšiemu generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prezidentovi ČSSR Gustávovi Husákovi.

Dovedna bol tento titul udelený 31-krát (8-krát in memoriam), z toho 14-krát občanovi ZSSR. Zaujímavosťou je, že spolu bolo vyrazených 43 kusov Zlatých hviezd Hrdinu ČSSR, pričom v poradí 32. hviezda bola dňa 27. júna 1995 darovaná Národnému múzeu v Prahe. Všetky záležitosti a dokumenty súvisiace s udeľovaním čestného titulu Hrdina ČSSR sa nachádzajú v správe Archívu Kancelárie prezidenta republiky v Prahe.

Dňa 3. októbra 1969 bol pred blížiacimi sa oslavami 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie (KDO) udelený prezidentom ČSSR Ludvíkom Svobodom čestný titul Hrdina ČSSR in memoriam aj kpt. Rudolfovi Jasiokovi (*9. 2. 1919 Dolná Suchá – dnes súčasť Havířova, ČR), ktorý ako veliteľ tankovej roty v hodnosti poručíka (do hodnosti nadporučíka a vzápätí kapitána bol posmrtne povýšený v roku 1946) hrdinsky padol dňa 30. septembra 1944 na kóte 578 neďaleko poľskej obce Zyndranowa. Jeho pozostalým (matke Františke a sestre Hilde) bola do pietnej úschovy spolu s dekrétom odovzdaná Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR č. 11, ktorú ako jeden z najvzácnejších predmetov vôbec získalo niekdajšie Dukelské múzeum do svojich zbierok dňa 28. novembra 1980 od Hildy Jasiokovej na základe darovacej listiny č. 2/81.

Dňa 3. októbra 1969 bol čestný titul Hrdina ČSSR udelený in memoriam aj pplk. Josefovi Khollovi (č. 12), kpt. Františkovi Vránovi (č. 13) a kpt. Vendelínovi Opatrnému (č. 14), ktorí rovnako ako kpt. Rudolf Jasiok hrdinsky padli v priebehu KDO. Busty týchto štyroch hrdinov ČSSR sú od 4. októbra 1982 spolu s ďalšími 11-timi súčasťou Aleje hrdinov Pamätníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, pričom kpt. Rudolf Jasiok je spolu s ďalšími 564 spolubojovníkmi pochovaný na vojnovom cintoríne, ktorý je jeho súčasťou.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky