Československý terčový revolver ZKR 551

01
25.08.2022

V roku 1954 sa objavil na majstrovstvách sveta v streľbe z veľkokalibrovej pištole v Caracase vo Venezuele terčový revolver kalibru .38 Special. Revolver od firmy Smith & Wesson s mikrometrickým cieľnikom, dvojčinným mechanizmom a výklopným valcom s centrálnym vyhadzovačom spôsobil u streleckej verejnosti veľké nadšenie a našiel odozvu aj za železnou oponou.

Už v roku 1958 získali diela československých zbrojných konštruktérov zlatú medailu na svetovej výstave v Bruseli. Medzi nimi aj revolver ZKR 551 (Zbrojovka-Koucký-Revolver) kalibru .38 Special, určený predovšetkým pre náboj s olovenou strelou typu wadcutter. Ešte v tom roku skončilo čs. strelecké družstvo Dukly Praha na majstrovstvách sveta v Moskve na prvom mieste, pričom zároveň vytvorili svetový rekord. Medzi jednotlivcami vtedy skončil strelec Vladimír Kudrna na druhom mieste. Kvalita a presnosť technického vyhotovenia uvedeného revolvera sa premietla aj neskôr do výsledkov československých reprezentantov na ďalších majstrovstvách sveta a Európy. Výrazné boli roky 1966 – Wiesbaden, 1970 – Phoenix, 1974 – Thun/Bern, 1959 – Rím, 1963 – Štokholm, 1965 – Bukurešť a 1969 – Plzeň, kde sa umiestňovali čs. strelci v družstve či jednotlivo na prvom mieste alebo v prvej trojke. Športovú zbraň vyrábali Závody Jana Švermu, n. p. Brno, ktoré v tom čase predstavovali predtým známu Zbrojovku v Brne.

Hlavná časť výroby prebiehala v rokoch 1957 – 1963 a niekoľko desiatok kusov bolo vyrobených nepravidelne v nasledujúcom období do začiatku 70. rokov 20. storočia. Dovedna vyrobili 2 596 kusov. Po rozdelení Československa pribudli ďalšie kusy, keď na základe dopytu zo zahraničia v roku 1994 obnovila Zbrojovka Brno, a. s., kusovú výrobu. Pri opätovnej výrobe vyhoveli požiadavke aj na ďalšie kalibre ako .32 S&W Long a .22 LR. Revolver má pevný rám, šesťpalcovú hlaveň a valec s kapacitou šesť nábojov. Má výškovo i stranovo nastaviteľný mikrometrický cieľnik a vymeniteľnú mušku. Je vybavený ručným vyhadzovačom vystrelených nábojníc a má jednočinný bicí mechanizmus. Hmotnosť revolvera predstavuje 1 010 gramov.
Zaujímavé bolo riešenie spúšťového mechanizmu. Umožňoval regulovať prepad spúšte i dráhu jej chodu. Pre Československo bola charakteristická a perspektívnejšia tradičná výroba samonabíjacích pištolí, preto je revolver tejto proveniencie skôr výnimkou. Zato je však hmotným dokladom vysokých schopností a prispôsobivosti čs. konštruktérov i jeho výrobcov. V spojení s majstrovskou zručnosťou domácich športových reprezentantov sa vo svojom čase dostal do povedomia svetovej streleckej verejnosti.

Revolver bol začlenený aj vo výzbroji ČSĽA a neskôr v nástupníckych armádach. Vedený bol ako materiál v podskupine medzi výcvikovými a športovými zbraňami v rámci učebných (výcvikových) zariadení a pomôcok. Využívali ho predovšetkým strelci v armádnych športových družstvách Dukly. Svedčí o tom aj označenie, ktoré sa pri uvedenom type občas vyskytuje. Spomenuté zbrane nesú vyrazené preberacie značky československej armády zavedené po roku 1948 – symbol dvoch prekrížených mečov. Môžeme sa stretnúť aj s upravenými kusmi vybavenými individuálnou ortopedickou rukoväťou.
Revolvery ZKR 551 získalo do svojich zbierok i Vojenské historické múzeum v Piešťanoch bezodplatným prevodom v roku 2017 z Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Text a foto: Mgr. Tomáš Hanich, VHÚ-VHM Piešťany
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 7/2021