Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania

Aktualizované:
Pamätná medaila Radu SNP - 1

Rad Slovenského národného povstania (SNP) bol založený nariadením Slovenskej národnej rady (SNR) č. 102/1945 Zbierky nariadení SNR zo dňa 23. augusta 1945. Na základe tohto nariadenia bol určený československým občanom, ktorí sa významným spôsobom zúčastnili odboja proti nemeckým okupantom počas SNP a preukázali v ňom vynikajúce bojové, veliteľské a organizačné schopnosti, a to aj za cenu ohrozenia, resp. straty vlastného života. Konkrétne ustanovenia Radu SNP boli definitívne schválené uznesením predsedníctva SNR zo dňa 29. januára 1946 a následne boli zverejnené vyhláškou predsedu SNR č. 912 zo dňa 16. marca 1946. Rad SNP bol jeho držiteľom najskôr udeľovaný predsedníctvom SNR, a to na návrh jej predsedu, resp. členov Zboru povereníkov. Avšak od 15. apríla 1948 bol na základe zákona č. 55/1948 Zbierky prezidenta republiky tento rad jeho držiteľom prepožičiavaný výlučne prezidentom Československej republiky, a teda na základe tohto zákonného opatrenia sa stal vysokým štátnym radom Československej republiky. Dňa 18. januára 1949 bolo pôvodné nariadenie SNR zo dňa 23. augusta 1945 doplnené vládnym nariadením č. 30/1949 Zb., na základe ktorého bolo možné Rad SNP po splnení ustanovených podmienok udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, a tým vojenským útvarom, resp. ich jednotkám, ktoré boli nositeľmi historických názvov a bojových tradícií jednotiek a útvarov bojujúcich v SNP. Dňa 12. júla 1949 bolo na základe uznesenia vlády Československej republiky udeľovanie Radu SNP ukončené, pričom pravdepodobnou príčinou prijatia tohto uznesenia bola skutočnosť, že od zriadenia tohto radu v auguste 1945 uplynul dostatok času potrebného k tomu, aby bol udelený osobám, ktoré spĺňali ustanovené podmienky, a tým pádom mali naň nárok. Avšak pri príležitosti osláv 20. výročia SNP bol tento rad prepožičaný aj niektorým obciam ako ocenenie ich zásluh v priebehu SNP. Rad SNP sa držiteľom udeľoval bezplatne, pričom po ich smrti sa nevracal prezidentskej kancelárii, ale ponechával sa v pietnej úschove pozostalým. V súčasnosti spravuje záležitosti týkajúce sa Radu SNP Slovenský národný archív v Bratislave.
 

Rad SNP bol rozdelený na I. a II. triedu a na pamätnú medailu. Výtvarný návrh jednotlivých medailí spracoval akademický sochár a medailér Josef Kostka. Pamätná medaila Radu SNP sa razila z bronzu a mala kruhovitý tvar s priemerom 36 mm. Motív jej averznej strany bol pritom tvorený reliéfnym spôsobom zobrazenou postavou kráčajúcej ženy odetej v antickom plášti a zvierajúcej vo svojej vztýčenej pravici rukoväť meča. Okolo postavy ženy bol uvedený nápis: „SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE“, pričom od neho bol dvoma päťramennými hviezdičkami oddelený nápis: „29. VIII. 1944“ nachádzajúci sa priamo pod postavou ženy. Zaujímavosťou je, že na niektorých medailách bola nad rímskou číslicou VIII vyrazená aj iniciála medailéra v tvare písmena K. Na reverznej strane tejto medaile bol v troch riadkoch uvedený nápis: NA PAMÄŤ-ZA ÚČASŤ-V POVSTANÍ, pričom nad a pod týmto nápisom bol umiestnený lipový list. Medaila sa nosila na látkovej stuhe, ktorú tvorili tri rovnako široké zvislé pruhy v poradí farieb biela, červená a modrá. Celkovo bolo ňou vyznamenaných 31 356 osôb.

Pamätná medaila Radu SNP znázornená na obrázku predstavuje jednu z viacerých pozostalostí po niekdajšom poslancovi Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSSR za volebný obvod č. 198 – Svidník, Východoslovenský kraj (1971 – 1973), plukovníkovi Michalovi Kudzejovi (7. 3. 1923 – 28. 2. 1973), ktorý tragicky zahynul dňa 28. februára 1973 pri havárií vojenského lietadla An-24 v okolí poľského letiska Szczecin-Goleniów.

 

Text: Mgr. Peter Holík Vojenský historický ústav – VHM, múz. oddelenie Svidník
Foto: VHÚ
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 8/2021

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky