Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Archívne fondy rakúsko-uhorskej armády do roku 1918

Aktualizované:

Spoločná armáda


Názov fondu Rok Množstvo (škatule) Stav spracovania
5. zborové veliteľstvo v Bratislave 1883 – 1918 1229 nesprac.
Vojenské veliteľstvo v Bratislave 1868 – 1884 26 nesprac.
Vojenské veliteľstvo v Košiciach 1917 – 1918 1 nesprac.
Veliteľstvo 27. pešej divízie v Košiciach 1875 – 1916  33 nesprac.
Veliteľstvo 2. jazdeckej divízie v Bratislave 1908 – 1918 40 nesprac.
Veliteľstvo 16. jazdeckej brigády v Bratislave 1871 – 1914 29 nesprac.
Veliteľstvo 27. pešej brigády  Bratislava 1888 -1914 3 nesprac.
Veliteľstvo 5. poľnej delostreleckej brigády v Komárne 1885 – 1914 60 nesprac.
Peší pluk č. 2 v Brašove
1907 – 1916 1 nesprac.
Peší pluk č. 25 v Lučenci 1917 – 1918 3 nesprac.
Peší pluk č. 51 v Maros-Vásárhely 1915 1 nesprac.
Zborová dôstojnícka škola v Košiciach 1900 4 nesprac.
Vojenské stavebné oddelenie zboru č. 5 v Bratislave 1893 – 1918 2  nesprac.
Vojenské stavebné oddelenie zboru č. 6 v Košiciach  1876 – 1911 1  nesprac.
Vojenské stavebné riaditeľstvo v Košiciach 1872 – 1877 1 nesprac.
Miestne veliteľstvo v Bratislave 1879 – 1918 59 nesprac.
Doplňovacie okresné veliteľstvo č. 67 v Prešove 1914 – 1915 2 nesprac.
Veliteľstvo predmostia v Bratislave 1915 1 nesprac.
Vojenské staničné veliteľstvo v Bratislave 1878 – 1918 39 nesprac.
Ženijné riaditeľstvo v Bratislave 1857 – 1899 1 nesprac.
Ženijné riaditeľstvo v Komárne 1808 – 1918 2 nesprac.
Ženijné riaditeľstvo v Košiciach 1853 – 1895 1 nesprac.
Divízny súd v Bratislave 1914 – 1918 7 nesprac.
Divízna (zborová) nemocnica č. 9 v Bratislave 1885 – 1938 2 nesprac.
Posádková nemocnica č. 18 v Komárne 1916 1 nesprac.
Vojenská invalidovňa v Trnave 1793 – 1921 78 nesprac.
Ústredný konský dvor v Ružomberku 1915 1 nesprac.
Zajatecký tábor v Šamoríne 1914 – 1918 158 nesprac.

Uhorská kráľovská zemebrana


Názov fondu rok množstvo (škatule) Stav spracovania
III. uhorské kráľovské zemebranecké dištriktné veliteľstvo v Košiciach  1913 – 1917 1 nesprac.
IV. uhorské kráľovské zemebranecké dištriktné veliteľstvo v Bratislave 1869 – 1918 522 nesprac.
Zemebranecké okresné veliteľstvo v Trenčíne 1908 – 1918 3 nesprac.
37. zemebranecká pešia divízia v Starej Ďali (dnes Hurbanovo) 1910  1 nesprac.
Zemebranecký peší pluk č. 16 (honvéd) v Banskej Bystrici 1916 1 nesprac.
Zemebranecký peší pluk č. 18 (honvéd) v Šoproni 1915 1 nesprac.
Honvédske (zemebranecké) pluky – zlomky 1906 – 1918 1 nesprac.

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky