Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

ARMÁDA v dejinách Slovenska

Aktualizované:
ARMÁDA v dejinách Slovenska
ARMÁDA v dejinách Slovenska
ARMÁDA v dejinách Slovenska. Zborník štúdií, 2 zväzky.

Bratislava : [Slovenský zväz protifašistických bojovníkov], 1993, 140 s., 114 s.
Cieľom publikovaných štúdií zo seminára organizovaného Ústrednou radou SZPB, Historickým ústavom armády SR a Spoločnosťou pre štúdium dejín 2. svetovej vojny a odboja bolo prispieť k širšiemu objasneniu miesta a postavenia armády v dejinách Slovenska, jej vývoja a úlohy v spoločnosti s ohľadom na dejinné udalosti v minulosti až po dnešok. Ambíciou vydaného materiálu bolo tiež obohatiť poznanie o postavení armády a jej úlohe stručným prierezom histórie po rozpade Veľkej Moravy, o účasti v odboji Slovákov v 1. a 2. svetovej vojne, o tom, aký bol ich podiel v štruktúre armád v dejinách slovenského národa.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky