Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Avízo - Noc múzeí a galérií 2022

Aktualizované:
Avízo na zverejnenie - Noc múzeí a galérií 2022
Avízo na zverejnenie - Noc múzeí a galérií 2022

Vojenský historický ústav („VHÚ“) sa pod záštitou ministra obrany Slovenskej republiky,  dňa 14. mája 2022 zapojí už do 18. ročníka celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2022, ktoré sa realizuje pod patronátom Rady Európy. Cieľom podujatia je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri výmene a šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

 
18. ročník podujatia Noc múzeí a galérií 2022 sa uskutoční v jeden deň na celom Slovensku pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Návštevníci Vojenského historického múzea (ďalej len „VHM“) sa budú môcť v priestoroch Múzejného oddelenia Piešťany a Múzejného oddelenia Svidník oboznámiť so zmodernizovanými expozíciami približujúcimi vojenskú minulosť Slovenska. Pre návštevníkov podujatia bude pripravený bohatý kultúrno-spoločenský program. Zároveň je pre fanúšikov vojenskej histórie pripravený veľmi bohatý program v online priestore VHÚ.

PROGRAM podujatia „Noc múzeí a galérií 2022“

VHM - Múzejné oddelenie Piešťany

13,00 h Otvorenie expozície múzea pre širokú verejnosť
13,00 - 14,15 h Príchod a privítanie pozvaných hostí 
14,30 h Príhovor riaditeľa  VHÚ Bratislava
13,00 - 21,00 h Prehliadka vystavených zbierkových predmetov v expozícii VHM Piešťany
13,00 - 21,00 h Prezentácia stálej expozície „Slováci v rovnošatách 1848 – 2020“
13,00 - 21,00 h Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu OS SR – Regrutačnej skupiny Trenčín
13,00 - 21,00 h Výstava chladných a palných zbraní Klubom vojenskej histórie ČSĽA Piešťany
13,00 - 21,00 h Prezentácia činnosti Klubu vojenskej histórie ČSĽA Piešťany
13,00 - 21,00 h Premietanie dokumentárnych filmov a dokumentov s vojenskou tematikou
21,00 h Ukončenie podujatia, zatvorenie expozície múzea 

VHM - Múzejné oddelenie Svidník

13,00 h Otvorenie podujatia
13,00 – 21,00 h Prehliadka Centrálnej expozície VHÚ – Mo VHM vo Svidníku a exponátov umiestnených v Parku bojovej techniky
13,00 – 20,00 h Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu - Regrutačnej skupiny Prešov
13,00 – 21,00 h Statická ukážka kolesovej a pásovej techniky PPÚ/2. mechanizovanej brigády  
13,00 – 19,00 h Detské aktivity organizované Centrom voľného času Svidník
16,30 – 17,00 h Ukážka činnosti Vojenskej polície Prešov
17,00 – 17,30 h Prezentácia Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku
13,00 – 20,30 h Prezentácia Klubu vojenskej histórie Svoboda
21,00 h Ukončenie podujatia, zatvorenie expozície múzea         

ONLINE PROGRAM

Virtuálna prehliadka expozícií VHM:
- Expozícia Výzbroj československej armády 1945-1992
https://virtualna.info/001/
- Centrálna expozícia Vojenské dejiny Slovenska  1914-1945
https://virtualna.info/002/
Prezentácie časti zbierkového fondu prostredníctvom E-bádateľne Vojenského historické múzea Piešťany:
https://ebadatelnavhm.vhu.sk/home
Prezentácia veľkorozmerných zbierkových predmetov VHÚ VHM Piešťany na území Slovenskej republiky prostredníctvom interaktívnej mapy:
https://mapalokalitexpo.vhu.sk/
Prezentácia vybraných zbierkových predmetov zo zbierok VHM Piešťany prostredníctvom archívu Zo zbierok VHM:
http://www.vhu.sk/zo-zbierok-vhm/
Prezentácia, premietanie filmov VHÚ nahratých na Youtube kanáli VHÚ Bratislava:
https://www.youtube.com/channel/UCSDiaT4kQWLWkaCxbVUVLqg
Prezentácia kníh VHÚ prostredníctvom internetovej stránky www.vhu.sk:
http://www.vhu.sk/501-sk/syntezy-monografie-a-zborniky-vhu-od-roku-1993/
 

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky